Grundläggning

Låt oss lägga grunden till ditt nästa projekt

Mäktiga lerjordar sporrar oss i vårt arbete. Gyttja och sjöbottnar ser vi som en spännande utmaning liksom grundläggning och sponter intill känsliga konstruktioner som fastigheter eller broar. För oss handlar bra grundläggning helt enkelt om att om att säkra upp marken i alla sorters projekt.

Varje dag ställs vi inför vitt skilda utmaningar. Tack vare effektiva och väl beprövade metoder kan vi utföra grundläggning i de mest komplexa markförhållanden. Vi använder oss främst av olika sorters pålning och stödkonstruktioner. För de allra svåraste utmaningarna erbjuder vi mer avancerade grundläggningsmetoder.

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy