Grundläggning
Låt oss lägga grunden till ditt nästa projekt

Mäktiga lerjordar sporrar oss i vårt arbete. Gyttja och sjöbottnar ser vi som en spännande utmaning liksom grundläggning och sponter intill känsliga konstruktioner som fastigheter eller broar. För oss handlar bra grundläggning helt enkelt om att om att säkra upp marken i alla sorters projekt.

Varje dag ställs vi inför vitt skilda utmaningar. Tack vare effektiva och väl beprövade metoder kan vi utföra grundläggning i de mest komplexa markförhållanden. Vi använder oss främst av olika sorters pålning och stödkonstruktioner. För de allra svåraste utmaningarna erbjuder vi mer avancerade grundläggningsmetoder.

Pålning

Pålning är en klassisk grundläggningsmetod och en av Hercules viktigaste kärnkompetenser. Vi använder oss av en rad olika påltyper.

Mer om pålning ›

Stödkonstruktioner

Stödkonstruktioner används när du behöver schakta djupt utan att riskera att omkringliggande byggnader skadas.

Mer om stödkonstruktioner ›

Jordförstärkning

Ibland ställer lös lera eller friktionsjord till problem inför grundläggningen. Då går vi in och förbättrar förutsättningarna med jordförstärkning.

Mer om jordförstärkning ›

Tillverkning & stållager

Det är viktigt för oss att du blir nöjd och att ditt projekt blir klart i tid. Därför tillverkar vi betongpålar och lagerhåller stålprodukter.

Mer om tillverkningen ›

Maskiner

Vår välskötta maskinpark innehåller utrustning för alla sorters projekt. Självklart servar maskinavdelningen maskinerna ute på arbetsplatsen vid behov.

Mer om maskiner ›

Innovation & design

Spara tid och pengar i ditt projekt. Ta del av vår unika specialistkompetens inom geoteknik och geokonstruktion via enheten Innovation & Design.

Mer om innovation & design ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy