Låt oss presentera enheten för Innovation & Design

Grundläggning och stödkonstruktioner är två kunskapsintensiva områden där interaktionen mellan konstruktör och utförare spelar en avgörande roll för slutresultatet. För att du ska få en optimerad konstruktion utifrån ditt projekts specifika krav, erbjuder vi en unik teknisk enhet under samma tak.

Vi på Hercules förser dig med en stabil grund att stå på, oavsett hur förutsättningarna ser ut i ditt projekt. För att klara alla sorters utmaningar inom grundläggning och stödkonstruktioner behövs djup teknisk kompetens.

Därför erbjuder vi unik specialistkompetens inom såväl geoteknik som geokonstruktion via enheten Innovation & Design. Våra geokonstruktörer är erfarna och engagerade problemlösare som bland annat kan hjälpa till med handlingar till Trafikverket. Deras förslag på lösningar sparar inte bara tid och pengar i våra kunders projekt utan gör dessutom arbetsplatsen säkrare.

I & D driver utvecklingen framåt

Det är naturligtvis också viktigt för oss på Hercules att vara med och driva den tekniska utvecklingen inom vår bransch framåt. Ytterligare en viktig uppgift för Innovation & Design är att bidra med kunskap och innovationer inom olika branschorganisationer.

Innovation & Design bidrar med:

  • Aktivt stöd i anbuds- och utförandefasen
  • Projektering av geokonstruktioner för prioriterade projekt
  • Tekniskt stöd till Tillverkning
  • Teknisk utveckling inom våra kärnverksamheter pålning, stödkonstruktioner och stag.
  • Geoteknisk internutbildning
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy