Jordförstärkning – Förbättrar förutsättningarna vid svåra grundförhållanden

Ibland är jordens lastbärande förmåga bristfällig av olika anledningar. Det kan till exempel handla om lös lera eller friktionsjord. Då går vi in och förbättrar förutsättningarna med hjälp av jordförstärkning. Jordförstärkning används också ofta vid tätning. På Hercules använder vi oss främst av jetinjektering för att förstärka vid svåra grundförhållanden.

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy