Stödkonstruktioner eller spont vid djupa schakter i känsliga miljöer

Urbaniseringen gör att grundläggning ofta äger rum i tätbebyggda områden som är extra känsliga mot rörelser och vibrationer. För att kunna schakta djupt utan att riskera att omkringliggande byggnadsverk skadas eller rasar ner i schakten, används stödkonstruktioner.

Vi erbjuder både tillfälliga och permanenta stödkonstruktioner samt spontkajer som till exempel möjliggör schaktning med minimala markrörelser inom ett avgränsat område. Kärnmetoderna är profilerad spont och borrad rörspont. Schakterna görs oftast för undermarksbyggande som till exempel källare, pumpstationer och tunnlar med mera.

Om särskilt höga krav ställs på omgivningspåverkan, vattentäthet eller om schaktet är mycket djupt, samarbetar vi med specialister inom Hercules Trevi och får tillgång till deras mer avancerade metoder.

Vi utför även permanenta sponter. Om sponten ska användas permanent är det viktigt att tänka på att jordlasterna varar över längre tid samt att förebygga rostproblematik.

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy