Hållbar utveckling – en del av vårt DNA

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Därför arbetar vi med långsiktigt hållbar utveckling på flera plan. Arbetet handlar bland annat om att hantera resurser på ett ansvarsfullt sätt och minska mängden miljöstörande ämnen.

Vi på Hercules vill bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva vår verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vår ambition är att arbeta aktivt för att minska användningen av icke förnyelsebara material, öka värdet för samhället och utveckla nya tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som främjar en hållbar utveckling.

Utbildning ger insikt

Alla våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet. En avgörande faktor för hållbarhetsfrågan ska bli en naturlig del av verksamheten, är en djupare förståelse för miljöfrågor och miljöpåverkan. Därför utbildar vi våra medarbetare i grundläggande miljökunskaper.Vill du veta mer? Hercules ingår i NCC-koncernen som ligger långt framme inom hållbarhetsarbete i byggbranschen.
Läs mer på NCC:s hemsida.

Säkerhet på arbetsplatsen

Pålkranarna som används vid grundläggningsarbeten väger mellan 55-80 ton. Det ställer naturligtvis höga krav på säkerhetstänkandet ute på arbetsplatsen. Vi bedriver sedan länge ett systematiskt säkerhetsarbete.
Läs mer om säkerhet ›

Minskade klimatavtryck

Vi arbetar ständigt för att minska våra koldioxidutsläpp. Det har bland annat resulterat i att vi har bytt ut närmare 90 procent av maskinparkens motorer mot mer klimatanpassade alternativ de senaste åren.

Läs mer om klimatavtryck ›

Certifierade i Sverige

Våra system och processer är ett bra sätt att säkerställa att vi tar hänsyn till alla viktiga parametrar i ditt projekt. Hercules verksamhetssystem är certifierat enligt flera olika standarder.

Läs mer om certifieringar›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy