Miljö

Utdrag ur vår Verksamhetspolicy

”Genom att arbeta nära kunden och bli involverade i ett tidigt skede kan vi optimera konstruktioner och erbjuda klimat-smartare alternativ för att minska användning av stål och betong och därigenom lämna de mest attraktiva erbjudandena.”

Texten är ett utdrag ur vår Verksamhetspolicy. Du finner dokumentet i sin helhet som PDF här.

 

Minskat buller

Vi är väl medvetna om att våra metoder kan orsaka en del oväsen och arbetar aktivt för att minska bullret ute på våra arbetsplatser. Det har bland annat resulterat i att vi tänker igenom valet av metoder noga innan vi sätter igång. Läs mer ›

 

Effektiv resursförbrukning

På Hercules försöker vi använda oss av resurser som diesel, oljor, stål, cement och ballast så effektivt som möjligt. Det tar sig i uttryck på lite olika sätt. Läs mer ›

 

Minskad spridning av miljöstörande ämnen

Att minska spridningen av miljöstörande ämnen är en central del i Hercules hållbarhetsarbete. Vi strävar till exempel ständigt efter att minska vårt koldioxidavtryck på olika sätt. För att du ska kunna göra ett bra miljöval har vi tagit fram en byggvarudeklaration med livscykelanalys för betongpålar och övriga metoder.Läs mer ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy