Dags att minska spridningen av ämnen som stör vår miljö

Alla byggprojekt gör avtryck på klimatet. Grundläggningsprojekt är tyvärr inget undantag. Vi arbetar ständigt för att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt gör vi vad vi kan för att minska mängden miljöstörande ämnen som till exempel restprodukter i form av spillolja.

De miljöstörande ämnen vi lämnar ifrån oss är främst restprodukter i form av spillolja, utsläpp av avgaser till luft från våra arbetsmaskiner och transporter. Risk finns också för diesel- och oljeutsläpp i marken.

Så jobbar vi med vår miljöpåverkan

Vår strävan efter att minska våra koldioxidutsläpp har resulterat i ett stort antal motorbyten de senaste åren. Över 90 procent av våra maskiner har idag mer miljöanpassade motorer.

Något som påverkar klimatavtrycket i högsta grad är valet av metod. För att du ska kunna göra ett bättre miljöval har vi tagit fram en byggvarudeklaration med livscykelanalys för betongpålar och övriga metoder. Genom att ta del av klimatdeklarationer för olika pålmetoder kan du jämföra vilken klimatpåverkan olika metoder har.

Vi kan tyvärr inte komma ifrån att våra transporter genererar utsläpp. För att minimera dem samordnar vi transporterna och ställer tydliga miljökrav i våra avtal.

Viktigt med förebyggande underhåll

En pålkran rymmer cirka 500 liter hydraulolja. Om oturen skulle vara framme och kranen går sönder kan det få allvarliga konsekvenser. Att förebygga genom löpande underhåll av maskinerna är en oerhört viktig åtgärd.

Lika viktigt är att den diesel och olja som vi använder ger minsta möjliga miljöpåverkan om olyckan skulle vara framme. För att vara på den säkra sidan använder vi bara hydrauloljor från SP:s lista på godkända oljor.

 

Minskat buller

Vi är väl medvetna om att våra metoder kan orsaka en del oväsen och arbetar aktivt för att minska bullret ute på våra arbetsplatser. Det har bland annat resulterat i att vi tänker igenom valet av metoder noga innan vi sätter igång. Läs mer ›

 

Effektiv resursförbrukning

På Hercules försöker vi använda oss av resurser som diesel, oljor, stål, cement och ballast så effektivt som möjligt.  Likaså att välja miljömärkt el. Men vi gör också mycket annat. Läs mer ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy