Så minskar vi bullret på våra arbetsplatser

Ett av Hercules tre övergripande miljömål är att minska bullret ute på våra arbetsplatser. Det har lett fram till att vi mäter och dämpar bullret från vår betongpålning sedan ett antal år tillbaka.

Insikterna från mätningarna har gjort att vi idag också mäter metoder som spontning, borrning och stålrörspålning. I övrigt är vi noga med att följa de lokala bestämmelserna. Det innebär till exempel att vi bara pålar på tidpunkter som vi har fått fått tillstånd för.

Arbetar vi nära befintliga byggnader behövs ofta extra bullerdämpning för att vi ska leva upp till Naturvårdsverkets allmänna råd för begränsning av buller. Den vanligaste åtgärden är att använda containrar som fungerar som effektiva bullervallar.

Heja våra isolerade hejare

Att använda isolerad hejare (bullermattor) ger ytterligare en hörbar minskning av ljudnivåerna. Hejarna till våra moderna pålkranar är som tur är betydligt tystare än de äldre varianterna som är under utfasning.

Sist men inte minst påverkas bullernivån av vilka metoder vi väljer. Genom att byta från till exempel slagna till borrade stålrörspålar där det är möjligt, går det att reducera bullernivån ännu ett steg.

 

Effektiv resursförbrukning

Effektiv resursförbrukning

På Hercules försöker vi använda oss av resurser som diesel, oljor, stål, cement och ballast så effektivt som möjligt. Det tar sig i uttryck på lite olika sätt. Bl a att välja miljömärkt el. Men vi gör också mycket annat. Läs mer ›

 

Minskad spridning av miljöstörande ämnen

Att minska spridningen av miljöstörande ämnen är en central del i Hercules hållbarhetsarbete. Vi strävar till exempel ständigt efter att minska vårt koldioxidavtryck på olika sätt. För att du ska kunna göra ett bra miljöval har vi tagit fram en byggvarudeklaration med livscykelanalys för betongpålar och övriga metoder. Läs mer ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy