Våra processer – din trygghet

”Rätt från grunden” betyder att du kan förvänta dig att ditt projekt blir klart i rätt tid, till rätt kostnad och att det håller en gedigen kvalitet. Naturligtvis kan du också vara säker på att vi tar hänsyn till olika miljöfaktorer och är noggranna med säkerhetstänkandet ute på våra arbetsplatser. Här kommer våra system och processer in i bilden.

När vi diskuterar kring vad vi vill att våra kunder ska uppleva i kontakten med oss återkommer vi ständigt till våra värdeord: Ärlighet, tillit, respekt. Att använda olika system och processer är ett bra sätt att säkerställa att vi får med alla viktiga parametrar – inte minst den viktiga uppföljningen.

Hercules Ledningssystem

Hercules ledningssystem är uppbyggt av tre processkategorier: huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Systemet är certifierat av DNV, SS-EN ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018

 

Huvudprocesser

Våra fyra huvudprocesser fungerar som en stomme i den dagliga verksamheten på Hercules. Processerna försäljning och produktion är mest synliga utåt men kontroller och dokumentation samt uppföljning spelar en minst lika viktig roll. Läs mer ›

 

Lednings- och stödprocesser

När vi får frågan om vad våra lednings- och stödprocesser syftar till återkommer vi ofta till ett ord: produktutveckling. Det är nämligen här en stor del av arbetet av våra produkter och tjänster sker. Projektstyrning och ständiga förbättringar löper som en röd tråd genom processerna. Läs mer ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy