Produktutveckling pågår i våra lednings- och stödprocesser

Mycket av arbetet bakom våra färdiga produkter och tjänster sker i våra lednings- och stödprocesser.

Ledningsprocesser

Det är lättare att fokusera på vad som ska göras och mindre på detaljerna kring hur det utförs om våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens. Arbetet med ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt dagliga arbete liksom att sätta upp mål och följa upp dem. Vidare är kommunikation och hantering av dokumentation en förutsättning för en effektiv projektstyrning.

Stödprocesser

Design

Som stöd i både försäljnings- och produktionsfasen skapar vi egna förslag för alla projekt där det är möjligt.

Maskinförsörjning

Innefattar såväl inköp och försäljning som uthyrning till produktionsenheterna. Här ingår också dagligt underhåll och långsiktig utveckling av maskinparken.

Materialförsörjning

Inköp, tillverkning, hantering och lagerhållning av pålar, spont och förrådsmaterial som behövs under produktionsfasen. Betongpålarna som tillverkas i våra fabriker i Ucklum och Västerås, är certifierade av Nordcert AB enligt BBC:s certifieringsregler.

 

Huvudprocesser

Våra fyra huvudprocesser fungerar som en stomme i den dagliga verksamheten på Hercules. Processerna försäljning och produktion är mest synliga utåt men kontroller och dokumentation samt uppföljning spelar en minst lika viktig roll. Läs mer ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy