Alla rätt vid revisionen gav Hercules Armering ny ISO-standard

Nyligen genomgick Hercules Armering en externrevision av Kiwa för första gången. Det resulterade i att organisationen certifieras i samma ISO-standarder som Hercules Grundläggning. För kunderna blir detta ett kvitto på att Hercules Armering svarar upp mot krav som kunder kan ha när det gäller riskminimering och miljötänk.

Den feedback som gavs av revisorn var genomgående positiv. Revisionen visade på att för Hercules Armering är arbetet med risker och möjligheter, strategi och uppföljning samt olika miljöaspekter en röd tråd i verksamheten inklusive organisationen och ledningen.
– Naturligtvis är vi glada för att vi når det här målet. Man kan säga att vi ständigt jobbar för att bli bättre på precis allt vi gör och det inbegriper att se till vad som är bra för våra kunder. Att vi nu är certifierade för samma ISO-standard som övriga Hercules är viktigt då det visar att vi håller samma höga kvalitet och det blir enklare för kunderna att förhålla sig till en och samma standard, säger Petter Rylén som är chef för Hercules Armering.

Hercules Armering certifierar sig i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö). Revisionen utfördes digitalt, med en rundvandring via Teams i mobilen. En avvikelse upptäcktes och den har redan stängts så därför kommer revisorn att rekommendera att Hercules Armering lyfts in i Hercules Grundläggnings multisite-certifikat i samband med re-certifiering i augusti 2021.
– Med detta kan våra kunder vara säkra på att Hercules Armering arbetar på ett systematiskt sätt i alla led, att vi är lyhörda och att vi arbetar aktivt för att ständigt förbättra oss som en armeringsleverantör, säger Petter Rylén.

Deltagande vid revisionen var från Hercules och Hercules Armering sektorchef Petter Rylén, inköpschef från division Hercules Joakim Gullmark, försäljningschef Srdan Jovic, inköps- och logistikchef Carolina Bergström samt produktionsplanerare Christian Ladekrans. Deltog gjorde också Rachel Tavast på Hercules Armering samt Sara Bjurström och Anna Österberg Thunberg från OD-avdelningen och Tatiana Borkowska från NPG.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy