Byte av påle gav miljövinst

På Hisingen, närmare bestämt på Ringön, är Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter i full färd med att bygga en ny depå för spårvagnar. Hercules har utfört betongpålning på uppdrag av Serneke.

– Vi är mycket nöjda med Hercules som inte bara utförde pålningen excellent utan även kom med förslag på en alternativ pållösning som vår beställare nappade på eftersom den innebar stora miljövinster, säger projektchef Kristian Holm, Serneke Anläggning AB i Göteborg.

Spårvägstrafiken kommer att byggas ut i Göteborg under åren framöver och med utbyggnaden följer ett ökat behov av depåer, verkstäder etc. Den nya anläggning som är under uppförande på Ringön på Hisingen ska stå helt klar 2022.  Projektet genomförs som en generalentreprenad i flera mindre deletapper. När grundläggningen handlades upp som en utförandeentreprenad 2018 var det Serneke Anläggning som tilldelades jobbet.  Entreprenaden omfattade markarbeten, betongpålning samt gjutning av fundament till ett väderskydd för spårvagnarna.

– Eftersom vi inte har egna maskinella resurser handlade vi upp betongpålningen. Hercules hade det bästa anbudet och gav också ett mycket professionellt intryck. Framför allt hade man idéer om hur pålningen skulle kunna utföras både med mindre miljöbelastning, mindre risk och lägre kostnader vilket vi tyckte lät intressant, säger Kristian.

Överdimensionerade pålar

Anbudshandlingarna föreskrev att pålningen skulle utföras med 39 meter långa kohesionspålar med dimensionen 350 x 350 mm, totalt 152 stycken.

Enligt Hercules beräkningar gav bytet av påle följande miljövinster: 672,5 ton mindre åtgång av betong 23,5 ton mindre åtgång av armeringsstål 23 st färre 30-tonstransporter från Ucklum till Ringön (10 mil t o r) 2 dagar kortare utförandetid.

– Det var en påltyp som beställaren använt i en tidigare etapp. Av Hercules expert Peter Alheid förstod vi dock att de föreskrivna pålarna var kraftigt överdimensionerade i förhållande till den last de skulle bära som var 450 kN, säger Kristian.

Alternativa lösningar 

Hercules hade tagit fram två förslag på alternativa pållösningar. Det ena var en 44 meters kombipåle av trä och betong 235 x 235 mm med en geoteknisk bärförmåga på 459 kN. Det andra var en 40 meters betongpåle 235 x 235 mm (SP1). Båda förslagen innebar betydande kostnadsreduktion och stora miljöbesparingar i form av minskad åtgång av betong och armeringsjärn, färre tunga transporter mellan pålfabriken i Ucklum och Ringön samt ett par dagar kortare utförandetid.

– Vi och Hercules gick i god för att dessa påltyper skulle ge en lika bra bärighet som lösningen med dyrare och mer resurskrävande 350-pålar . Men det blev en kompromiss. Pålningen utfördes med 52 meter långa 235-pålar, alltså pålar som var 12 meter längre än de Hercules förespråkat. Det gav en något mindre miljövinst, men innebar i alla fall en  besparing jämfört med om 350-pålar använts, säger Kristian.

Skickligt utförande

Sernekes platschef Eric Christiansson konstaterar att bytet till en smalare påle också innebar minskad risk för omgivningspåverkan.

– Det går en trycksatt Ø600 spillvattenledning genom området som inte fick påverkas. Bredvid området ligger också en livligt trafikerad bangård. Den instrumenterades för att vi skulle kunna ha koll på eventuella rörelser i marken under pålningen.

Han berömmer Tommy Blomstrand och Robin Ågren som utförde pålningen med PL 1010.

– Det var ju känsligt och nervöst, framför allt när arbetet pågick en halvmeter ifrån spillvattenledningen. Men de gjorde jobbet exemplariskt.  Dessutom uppvisade de god problemlösningsförmåga och flexibilitet. Det är sådant man värdesätter som platschef. Jag har bara gott att säga om Hercules insats, avslutar Eric.

Text: Johan A. Lundberg

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy