Christian Jöhncke har utsetts till ny vd för Hercules Trevi Foundations AB (HTF).

Christian Jöhncke har utsetts till ny vd för Hercules Trevi Foundations AB (HTF). – Jag välkomnar Christian Jöhncke till Hercules. Christians uppdrag är att vidareutveckla HTF och ta vara på den potential som vi ser på den nordiska marknaden, framför allt med fokus på Sverige och Norge givet de stora infrastrukturinvesteringar som sker, säger Mats Norberg, divisionschef Hercules

Christian kommer närmast från en roll som avdelningschef för Vatten- & miljöteknik, NCC Infrastructure, där han har arbetat med att bygga upp verksamheter inom prioriterade tillväxtområden.

– Christian har värdefull erfarenhet från olika befattningar inom NCC som jag är säker att HTF kommer att ha stor nytta av. Bland annat har han med sig erfarenheten av att bygga affärer grundade i intern samverkan, vilket är en viktig komponent i HTF:s verksamhet.

HTF är ett konsortium mellan Hercules och italienska Trevi, där bolagen äger hälften var. HTF:s marknad är de nordiska länderna. De stora investeringar som sker inom infrastruktur utgör en god potentiell marknad för den speciella kompetens och de tjänster som Hercules Trevi erbjuder inom jetinjektering, grova borrade pålar, sekantpålar och slitsmurar.

Förhoppningen är att HTF:s kompetens i första hand ska bidra till kostnadseffektiva lösningar för NCC i pågående projekt och att öka konkurrenskraften i kommande anbud men HTF har även ambitionen att ha externa kunder.

Logotyp för Hercules Trevi

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy