Den första batteridrivna pålkranen i världen

Hercules vill gå i bräschen för utvecklingen mot en mer hållbar grundläggningsverksamhet. I början på nästa år ska världens första batteridrivna pålkran tas i bruk, vilket är nästa led i arbetet med att reducera miljöpåverkan.

Pålkranen ska levereras av Liebherr, en världsledande leverantör av entreprenadmaskiner, under första kvartalet 2022 och är den första serietillverkade pålkranen med batteridrift. Det kan sägas vara en fortsatt transformation mot elektrifierade och batteridrivna maskiner och är en del i NCC:s och Hercules arbete med att minska miljöpåverkan.

– Vi har arbetat tillsammans med Liebherr under en tid för att ta fram denna pålkran och vi är mycket nöjda med att vi tar steg mot en fortsatt elektrifiering av våra arbetsplatser. Att vi dessutom är först i världen är förstås en fjäder i hatten, men det är också viktigt då vi vill lägga kraft på utvecklingen mot en mer hållbar verksamhet, säger Jan-Erik Svensson, maskinchef på Hercules. Han fortsätter:
– Det här blir ett kvitto på att vi gör rätt.

Den batteridrivna pålkranen är heller inte Hercules första försök med eldriven utrustning. I norska Bergen använde Hercules Norge en hyrd batteridriven borrigg i projektet med utbyggnad av snabbspårvägen där. Även om just den borriggen visade sig inte riktigt passa Hercules var det ett steg i rätt riktning och man kunde dra många lärdomar att använda i den fortsatta utvecklingen.

– Rent tekniskt fungerade maskinen väldigt bra, men med sin roterande borr passar den inte riktigt in i vårt nordiska sätt att utföra grundläggning med sänkhammarteknik. När hyrtiden gick ut valde vi därför att inte köpa riggen. Däremot har vi väldigt goda erfarenheter av Liebherr. Vi har bland annat fem av deras pålkranar i vår ägo och nu har vi beställt en sjätte, med den skillnaden att den nya blir batteridriven, säger Jan-Erik Svensson.

Den batteridrivna pålkranen är en LRH100 som ska klara upp till åtta ton tunga pålar i längder upp till 19 meter. Förväntningarna på stora miljövinster är höga. Enligt tillverkarens beräkningar rör det sig om en besparing kring 13 500 liter diesel och 35 ton koldioxid under en arbetsperiod på 1 500 timmar.

– För oss är det självklart att inte bara vara med vid utvecklingen av mer miljöanpassade alternativ i vår verksamhet, utan också ta täten. Vi märker en ökad efterfrågan och vi satsar en hel del för att hitta alternativ som minskar miljöbelastningen, säger Jan-Erik Svensson och fortsätter:
– Det råder verkligen ingen tvekan om att det redan finns ett stort intresse bland våra kunder, både befintliga och potentiella. Och det intresset lär öka med tiden.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy