Digitala pålprotokoll är framtiden

Arbetsledare Lars Dahlman, Hercules, Linköping

Arbetsledare Lars Dahlman, Hercules, Linköping, konstaterar att även grundläggningsbranschen digitaliseras. Foto: Johan A. Lundberg

 

När varuhuskedjan Rusta bygger ut centrallagret utanför Norrköping har Hercules uppdraget att utföra grundläggning. I projektet används digitala hjälpmedel för att dokumentera pålningsarbetet.

Sakta men säkert digitaliseras grundläggningsbranschen. Det märks bland annat i projektet i Östergötland där Hercules utför betongpålning för en utbyggnadsetapp av Rustas centrallager utanför Norrköping. Under perioden november 2019 till mars 2020 ska Hercules slå ner 5 500 betongpålar eller 45 000 meter påle. Viktor Pettersson är pålkransmaskinist och en av dem som ska göra jobbet på plats. Han använder surfplatta för att registrera varje nedslagen påle i ett digitalt system som heter Propile.

– Det är smidigt för mig att använda eftersom alla väsentliga uppgifter om pålningen i det här projektet finns inlagda i systemet på förhand.  Jag behöver inte sitta och leta efter uppgifter i någon pärm. Det enda jag behöver göra är att knappa in pålens längd och eventuell överlängd, säger han.

I Rusta-projektet är det Hercules arbetsledare Lars Dahlman som sett till att uppgifterna från pålplanen lagts in i Propile innan projektet körde i gång.

– Uppgifterna kommer från den fil som mätteknikern upprättat och som används för utsättning av pålarna, säger han.

Papperslös pålning är målet

Traditionellt sett har maskinisterna bokfört pålningen i pappersprotokoll som lämnats in till arbetsledningen som i sin tur fått digitalisera uppgifterna.

– Det innebär ett onödigt merarbete. Det bästa är naturligtvis om pålkransförarna själva dokumenterar utfört arbete direkt i systemet, säger Lars Dahlman, som menar att digitala pålprotokoll är framtiden.   

Det tycker även Viktor Pettersson som gillar att ha tillgång till produktionsstatistiken i Propile.

– Jobben är ju kalkylerade efter en viss produktionstakt.  Med det här systemet är det lätt att kontrollera hur många meter påle man slår ner. Det behövs bara en knapptryckning för att få fram den informationen på ”paddan”, säger han.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy