Hercules Armering har nu en egen EPD

Från och med den 26 maj har Hercules Armering egen EPD. Det är en miljövarudeklaration för byggprodukter som gäller i enlighet med krav från bland annat Trafikverket och längre fram Boverket. Med hjälp av en EPD kan alla kunder göra en livscykelanalys av det som ska byggas.   

 En EPD, eller Environmental Product Declaration, är en redovisning av miljöprestanda som är kvalitetssäkrad av tredje part. Den möjliggör en jämförelse av olika produkter eller tjänster ur ett livscykelperspektiv. 
– Fördelen för Hercules Armerings NCC-kunder är att vår EPD är baserad på leveranser till just era byggplatser under 2020, inklusive transport från Norrköping till projektsite, och Hercules Armerings inleveranser av råmaterial till anläggningen i Norrköping, säger Rachel Tavast som ansvarar för hållbarhetsfrågor på Hercules Armering.  

Hercules Armerings främsta expertområde är att förädla den armering som man i sin tur köper in från olika valsverk. Råmaterialet klipps och bockas och anpassas efter de krav och önskemål som finns från kunderna. Det betyder att Armerings egen miljöpåverkan inte primärt ligger i produktionen utan i transportdelen. 
– Det gäller alltså både in- och utgående transport och i vår EPD är det inräknat att vi transporterar inkommande råmaterial med elektriska tåg direkt till fabriken och att mer långväga transporter kommer med båt till den närliggande hamnen i Norrköping, säger Rachel Tavast. Hon fortsätter:
– EPD:n kommer att uppdateras varje år med aktuella data från föregående år så att ni kan vara säkra på att alltid ha korrekt, transparant miljödata till era klimatkalkyler eller motsvarande.

 

Här hittar du Hercules Armerings EPD

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy