Hercules förser norrländsk marknad med armering

Hercules satsar på Norrland och har under året etablerat en ny fabrik i Piteå. Den nya anläggningen kommer att förse norra Sverige med armering.

– Vi ser en marknad i norra Sverige och har valt att satsa på att etablera en komplett armeringsfabrik. På så sätt kan vi kapa kostnaderna för transporter och material, erbjuda specialanpassad armering snabbare och enklare och få en minskad miljöbelastning, berättar George Afram, chef för Hercules Armering.

Startskottet för etableringen blev NCC Infrastructures uppdrag att bygga vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Hercules levererar armering till de vindkraftsfundament som gjuts på plats. Projektet har pågått i ett år och de sista leveranserna lämnar fabriken i början av nästa år. Vindkraftparken beräknas bli Europas största vindkraftpark och NCC bygger 179 vindkraftsfundament, ett för vart och ett av vindkraftsnurrorna.

Etableringen i Piteå inleddes i februari i år och i maj flyttade verksamheten in i nya lokaler för att i juni starta produktionen i en av tre verkshallar. Här finns tre hallar, med olika inriktning, i den största hallen arbetar idag nio personer i tvåskift.

– Vi kommer behöva rekrytera ytterligare 6 personer, armerare och monterare och även utlastare och för att sköta administration. För vissa av tjänsterna hoppas vi kunna hitta kompetens lokalt, säger George Afram.

Båttransporter och minskat materialspill

Den nya anläggningen består av tre hallar, som var och en har olika inriktning. I den största hallen, där armeringen anpassas till olika infra-projekt, finns en saxlinje, en manuell bockmaskin och en valsmaskin.

– Den armering vi levererar till olika hus-projekt kan helt och hållet anpassas till projektens behov då vi har en helt ny helautomatisk bockmaskin som körs på coils. Armeringsrullarna tillverkas i hela Europa och fraktas på båt, men just nu sker leveranserna med tåg. Genom att arbeta med coils minimeras spillet väldigt mycket, säger George Afram.

Slutligen har vi det vi kallar ”Montagehallen” där tillverkningen av armeringskorgar sker.
– Montagekorgar erbjuder en förbättrad och industrialiserad produkt, vilket spar tid både för oss och till projekten. – Men vi undersöker också om vi med nya maskiner kan arbeta ännu snabbare när vi tillverkar armeringskorgarna, berättar George Afram och fortsätter: Vi har även nyligen fått beställningar och levererat korgar med ram, vilket innebär ytterligare ett steg i en industrialiserad och förenklad process för projekten.

Foto: Jonas Forsman

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy