Hercules tar in en ny klimatsmart elpålkran

För lite mer än ett år sedan lanserade Hercules världens första serietillverkade batteridrivna pålkran. Den har sedan dess varit efterfrågad bland kunderna. Nu kan Hercules erbjuda ännu en elpålkran som snart kommer att tas i bruk.

Hercules vill gå i bräschen för utvecklingen mot en mer hållbar grundläggningsverksamhet. Därför har man tagit in ännu en batteridriven pålkran för att erbjuda kunderna en mer hållbar verksamhet. Pålkranen ska levereras av Liebherr, en världsledande leverantör av entreprenadmaskiner.

När den första kranen togs i bruk våren 2022 var det den första serietillverkade pålkranen med batteridrift. Det kan sägas vara en fortsatt transformation mot elektrifierade och batteridrivna maskiner och är en del i NCC:s och Hercules arbete med att minska miljöpåverkan.
– Vi har sett en mycket hög nyttjandegrad för den första elpålkranen och en utökning av den elektriska maskinparken ligger helt i linje med vår strategi att på sikt byta ut våra fossildrivna maskiner, säger Hercules maskinchef Jan-Erik Svensson.

Den batteridrivna pålkranen är en LRH100 som ska klara upp till åtta ton tunga pålar i längder upp till 19 meter. Förväntningarna på stora miljövinster är höga. Enligt tillverkarens beräkningar rör det sig om en besparing kring 13 500 liter diesel och 35 ton koldioxid under en arbetsperiod på 1 500 timmar.
– Kundintresset för elpålkranen är stort och växande så jag är helt övertygad om att den nya kranen kommer användas i många projekt framöver, säger Jan-Erik Svensson.

Att en eldriven maskin är miljönyttigt kan te sig självklart. Men den ger också en annan fördel: den är bra för arbetsmiljön.
– Maskinen är förhållandevis tyst, bullerberäkningar visar att det genomsnittliga bullret halveras när man inte har en dieselmotor som behöver vara igång. Ovanpå det ska läggas att man helt slipper avgaser. Det är alltså inte bara i det större globala perspektivet som det är bra med en elektrisk pålkran, säger Jan-Erik Svensson.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy