Information om coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har vi publicerat en sida med information om hur vi hanterar den rådande situationen. I nuläget påverkas Hercules verksamhet inte nämnvärt.

Situationen med coronaviruset och de kraftfulla åtgärder som vidtas av myndigheter och regeringar i de nordiska länderna är en utmaning i hela samhället.

Vår ambition är att bedriva vår verksamhet och våra projekt med så få störningar som möjligt och att försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå, samtidigt som vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi följer noggrant rekommendationer och riktlinjer från myndigheter och regeringar på de marknader där vi är verksamma. Vi uppdaterar instruktioner till våra medarbetare i enlighet med dem.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.

Alla våra kontor är öppna trots att många arbetar på distans från sitt hem i enlighet med de nuvarande rekommendationerna.

Läs också på NCC:s sida

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy