Intervju med Ulrika Sandahl – Hercules nya Sverigechef

Berätta om din bakgrund på NCC, vad har du gjort?
Jag har en lång och varierande bakgrund inom NCC som börjar i ungefär samma veva som NCC bildades strax före sammanslagningen mellan ABV och JCC 1988. Då arbetade jag hemma i Sundsvall där jag började som arbetsledare på mark- och anläggningssidan och sedermera med kalkyl. Tio år senare lämnade jag rollen som VU-chef på Norrlandsregionen och flyttade till Stockholm. Inledningsvis som miljöledare i Södra länken-projektet för att fortsätta arbeta med i huvudsak bergtunnelprojekt i anbuds- samt produktionsskede. Var även miljöledare för NCC international under en period.

Under årens lopp har jag växlat mellan jobba med verksamhetsutveckling i olika former samt varit anbudsledare för stora infrastrukturprojekt på bergtunnelsidan. Jag har bl.a. tillbringat 6 år på projekt Norrströmstunneln/Citybanan. Tjänsten jag nu lämnar är som projektchef för berggruppen tillhörande avdelning Civil East inom NCC Infrastructure.

Varför har man valt dig till chef för Hercules i Sverige?
Sannolikt min breda bakgrund och erfarenheten från mina många olika roller under årens lopp. Mina tidigare roller har gett en bred förståelse för verksamheten och vår affär och jag har ett stort och brett kontaktnät. Jag drivs av att jobba i projektform och tror stenhårt på att man åstadkommer mycket bättre resultat när man samarbetar. Ett bra exempel på det är Norrströmstunneln; ett av de mest krävande och komplexa infrastrukturprojekt som NCC genomfört. Det är ett exempel på teamwork inom NCC där i stort sett alla affärsområden varit med och bidragit såsom Industry och Hus inklusive Hercules som utförde flera svåra spont- och förstärkningsarbeten i den känsliga innerstadsmiljön. Det visar på hur vi genom internt samarbete drar nytta av hela företagets kompetens och resurser för att lösa uppgiften. Detta i kombination med ett nära samarbete med Trafikverket och deras projektör WSP som präglats av öppenhet och delaktighet var oerhört framgångsrikt och lärorikt.

Vilka utmaningar står Hercules inför?
Att fortsätta att vara den här skickliga, starka, marknadsledande aktören. Men också att växa genom att attrahera rätt människor, utveckla våra arbetsmodeller och ha bättre kunskap än våra konkurrenter om vad våra befintliga och möjliga kunder vill och förväntar sig. Vi ska självklart fortsätta att ha stark närvaro i hela landet. Dessutom ska vi dra nytta av att vara Ett NCC med alla kunskaper och kontakter som det kan innebära.

Vilka idéer och insikter tar du med dig till nya jobbet?
Jag tar med mig att projekten är kärnan i verksamheten och de som står i fokus. Min uppgift är att jobba för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå förväntade resultat. För mig är vi alla en del av ett lag där det är lika viktigt att ta ansvar för sin del som för helheten. Det innebär bland annat att bygga och upprätthålla goda relationer i alla uppdrag. Jag tror på prestigelös och konstruktiv dialog i alla led, både i affärsrelationer och medarbetare emellan. Att visa respekt, vara tydlig, hjälpas åt och kunna ge raka besked lägger grunden för ömsesidigt förtroende i både med- och motgång. Då lägger vi grunden för att också kunna ta beslut, hantera de svåra problemen när det behövs, och drivs av en gemensam anda att lösa problem och driva verksamheten och projekten framåt.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi är olika. Att vi alla är bra på olika saker. Och att det är summan av alla kompetenser som är den verkliga styrkan oavsett vilken roll man har. En annan sak som jag vill lyfta är att det är viktigt att man har kul och trivs på jobbet, och den känslan vill jag gärna dela med mig av bland mina nya arbetskamrater.

 

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy