Iskallt brobygge i Kalix

Vintern kom tidigt till norra Sverige i år. Det kan Hercules medarbetare som grundlägger den nya bron över Kalixälven konstatera.

Den ovanligt tidiga isläggningen har bland annat komplicerat installationen av fem spontlådor ute i älven, som sker från en plattform på pontoner. För att tidplanen ska kunna hållas har entreprenören NCC begärt forcering. Det betyder att spontningen sedan november bedrivs sju dagar i veckan av två arbetslag som byter av varandra och jobbar varannan vecka.

– Hercules har en hög kompetens på alla plan och ett konstruktivt förhållningssätt till alla utmaningar. Det har varit en förutsättning för en effektiv framdrift i det här projektet, säger Robert Nilsson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Den nya bron är beställd av Trafikverket och byggs för att klara fordon med 74 tons bruttovikt. Den blir 325 meter lång, 15 meter bred och ska stå klar att tas i trafik 2021.

Tuffa markförhållanden
Förutom installationen av spontlådor ute i älven, där brostöden ska grundläggas och gjutas, har Hercules utfört två stödkonstruktioner mot E4:an på bägge sidor av älven för att trafiken ska kunna rulla obehindrat under byggtiden. Spontningen har komplicerats av besvärliga markförhållanden som framtvingat speciallösningar.

– Hercules utför även grundläggningen av brons landstöd med cirka 300 betongpålar tillverkade med anläggningscement och indragen armering på grund av aggressiva jordförhållanden, säger Hercules platschef Robert Kangasmaa.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy