Nu är den här – andra upplagan av Betongpåleboken.

Arbetar du med design och projektering av betongpålar?
Då har vi boken för dig, nu får du den dessutom utan kostnad!

Slagna betongpålar är den överlägset vanligaste pålmetoden i Sverige och står idag för ca 60 procent av totalt antal installerade pålmeter. Populariteten har till stor del sin förklaring i att en väl utnyttjad betongpåle också är den mest kostnadseffektiva pålen.
Denna bok har främst två syften; att öka kunskapen om betongpålar och att ge stöd och vägledning vid projektering och design.
Hercules geokonstruktörer är några av Sveriges främsta experter inom grundläggning och är också författarna bakom boken.

För att få ditt eget exemplar utan kostnad:
Maila till marknad@hercules.se
I rubrikraden skriv: Betonpåleboken
Skriv ditt namn och adress så skickar vi boken till dig utan kostnad.

 


Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy