Nu kan Hercules återigen erbjuda Jetinjektering

Jetinjektering är en vanligt förekommande metod som används för bland annat jordförstärkning. Från och med våren 2021 erbjuder Hercules jetinjektering helt i egen regi.

Jetinjektering är en metod som har flera användningsområden i grundläggningssammanhang. Bland annat används den för jordförstärkning och för att täta sponter.
– Hercules har investerat i ny produktionsutrustning och anställt nya medarbetare som kan metoden. Vi kommer att utföra uppdrag i Sverige, Norge och Danmark, säger produktionschef Maurizio Biondi.

I mer än tjugo år har Hercules erbjudit jetinjektering genom Hercules Trevi Foundations HTF, som var ett samägt bolag med italienska Trevi SpA. Men när verksamheten i HTF upphörde häromåret beslöt Hercules att gå vidare på egen hand. VD Mats Norberg förklarar varför:

– Jetinjektering är relativt vanligt förekommande i de nordiska länderna och därför är det viktigt att Hercules har kompetensen och resurserna att erbjuda metoden. Det gör oss till en ännu attraktivare partner till våra kunder.

Nya medarbetare och maskiner
Hösten 2020 anställdes Maurizio Biondi som produktionschef för att bygga upp och leda verksamheten. Han har lång erfarenhet av jetinjektering och har i mer än 20 år arbetat som platschef i HTF.

– Jetinjektering är en metod som fordrar särskild kompetens. Inom Hercules fanns inte den kompetensen och därför har vi anställt nya medarbetare, en platschef och tre maskinoperatörer, säger Maurizio Biondi.

Vid sidan om att hitta nya medarbetare har det varit nödvändigt att göra inköp av viss produktionsutrustning, som tidigare tillhandahölls av Trevi, bland annat en cementsilo, en blandarstation och en kraftfull högtryckspump från den italienska tillverkaren Tecniwell. Utrustningen levererades i februari.

Tätskärm runt riksdagshuset
Maurizio Biondi är född och utbildad i Italien, men har bott och jobbat i Sverige de senaste 20 åren. Ett av de mest prestigefyllda uppdrag han deltagit i var när Hercules i början på 2000-talet utförde en tätskärm av jetpelare runt riksdagshuset i Stockholm och härigenom säkrade den grundläggning med träpålar som demokratins högborg vilar på.

Maurizio Biondi och Hercules jetinjekteringsverksamhet har kontoret i Veddesta.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy