Så lägger Hercules grunden för H&M:s nya butik och kontor

23 april 2021
I Göteborg ska H&M ha sin nya butik klar 2022 och kontorslokalerna 2023. En ny fastighet byggs och Hercules sköter grundläggningsarbetet. Ett litet, väl sammansvetsat team genomför ett komplext jobb i en besvärlig miljö. Så centralt det bara går att komma i Sveriges näst största stad – på Kungsgatan – är ett Hercules-team sysselsatta med...
Läs mer

Nu kan Hercules återigen erbjuda Jetinjektering

30 mars 2021
Jetinjektering är en vanligt förekommande metod som används för bland annat jordförstärkning. Från och med våren 2021 erbjuder Hercules jetinjektering helt i egen regi. Jetinjektering är en metod som har flera användningsområden i grundläggningssammanhang. Bland annat används den för jordförstärkning och för att täta sponter. – Hercules har investerat i ny produktionsutrustning och anställt nya...
Läs mer

Milstolpe i arbetet med Kalixbron

02 mars 2021
Nu är Kalixbrons första brostål på plats. Totalt kommer konstruktionen att bestå av sex stycken brostål. Tillsammans bildar det en stabil konstruktion för den 310 meter långa och 15 meter breda Nya Kalixbron. Hercules har stått för ett gediget och komplext grundläggningsarbete. Nya Kalixbron byggs vid sidan av den befintliga från 1957. Trafikflödet är intensivt,...
Läs mer om Kalixbron

Ett flexibelt Hercules kunde byta metod

12 februari 2021
I Kjula utanför Eskilstuna uppför Coop en lageranläggning som ska stå klart att tas i drift 2024. Hercules utför grundläggningen på en yta lika stor som tjugo fotbollsplaner eller 110 000 kvadratmeter. Under hösten 2020 rivstartade Hercules arbetet med stor maskininsats. – Vi tilldelades uppdraget i mitten av september, inledde provpålning i månadsskiftet september/oktober och...
Läs mer om ett flexibelt Hercules

Hercules Norge har ny chef

10 februari 2021
Håvard Johansen har länge varit aktuell för att ta över rollen som Norgechef för Hercules och nu blir det verklighet. Sedan den 1 februari är han ny chef för Hercules Norge. – Jag är glad att Håvard kan kliva in som chef för Hercules norska verksamhet. Han har alla de kvalifikationer som vi eftersöker för...
Läs mer om Håvard

 

Vill du veta mer om oss,
följ oss på LinkedIn!

 

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy