Pålning i högt tempo

I Arninge strax norr Stockholm uppför bygg- och fastighetsbolaget Boetten nya lokaler åt det svenska Riksarkivet, som fyller 400 år 2018.

 Under sommaren har Hercules utfört grundläggning med ca 1400 betongpålar.

 – Pålningsarbetena har gått väldigt bra. Hercules har haft ett vasst gäng på plats som fick upp ett bra tempo, säger Michael Noring som är platschef hos entreprenören Boetten Bygg.

Marken där de nya kontors- och arkivlokalerna ska byggas är gammal sjöbotten och består nästan uteslutande av lera.

– Det växte vass på tomten när vi började och grundläggningen är brutalt överdimensionerad jämfört med en vanlig byggnad. Det har pålats något alldeles enormt. Arkivlokalerna ska fyllas med papper och papper väger, om inte bly, så i alla fall tungt. Dessutom dimensioneras grundkonstruktionen för en framtida påbyggnad av huset med två våningar. Som om detta inte vore nog har vi tvingats slå ner flera hundra pålar extra för att skapa en stabil grund för den kran som ska montera stommen, berättar Michael.

Maskinist Linus Johansson och platschef Niklas Gunnarsson konstaterar att pålningen för nya Riksarkivet i Arninge har gått som smort.

Bra flyt i pålningen
Totalt har Hercules installerat närmare 1400 betongpålar med en medellängd av 9 meter. Pålningen har flutit på bra.

– Efter en trist inledning med en pålkran som gick sönder och gjorde att vi tappade en vecka kom vi i gång bra och kunde ta igen den tidsförlusten. I början var vi tämligen ensamma på arbetsplatsen och då kunde vi hålla ett mycket högt tempo, berättar Hercules platschef Niklas Gunnarsson.

Efterhand som fler entreprenörer etablerade sig på den trånga arbetsplatsen var det inte möjligt att gå lika fort fram. Extra bökigt blev det när det i ett sent skede bestämdes att några markavsnitt behövde stabiliseras med KC-pelare.

Lätt att snubbla
Hercules medarbetare Jonas Sternkrans far i väg som ett jehu över gruset för att fästa kättingen i ännu en betongpåle som Linus Johansson ska resa med pålkran 1011 och banka ner till fast berg. Ska de klaga på någonting är det underlaget som de menar består av för grovt stenmaterial.

– Det ökar skaderisken. Det är väldigt lätt att snubbla när man rör sig utanför maskinen..

Det är beställaren som ska se till att ytorna är säkra att jobba på. Platschef Michael Noring säger att man gjort så gott man kunnat.

– För att bygga en meterhög arbetsbädd av finare material hade det behövts dubbelt så många lastbilslass med grus. Det hade inte varit praktiskt möjligt att hantera. Därför har vi använt grövre material, packat det och strösslat med finare material på ytan. Jag tror det har varit ett acceptabelt underlag i alla fall, säger han.

Jonas Sternkrans far i väg över gruset för att fästa kättingen i ännu en betongpåle.

Tre frågor till kunden

Varför valde ni Hercules för pålningen?
– Vi pratade med två eller tre grundläggningsfirmor och tyckte Hercules verkade bäst eftersom det handlade om att få ner en stor mängd pålar på kort tid. Vi såg att det fanns muskler i bakgrunden och det var avgörande, svarar platschef Michael Noring, Boetten Bygg.

Vilket är det viktigaste kravet du/ni ställer på en grundläggningsentreprenör?
– Samarbetsvilja. Det är möjligt att huvudkontoret har andra krav men för mig som platschef är samarbetsvilja A och O. Det är viktigt att grundläggaren inte bara kan samarbeta med beställaren utan också med alla andra entreprenörer som finns på arbetsplatsen.

Hur har samarbetet funkat i det här projektet?
– Över förväntan! Inte bara Hercules utan alla entreprenörer har visat god samarbetsvilja och hjälpts åt att tackla uppkomna problem, inte minst de som uppstod i samband med installationen av KC-pelarna.

Så du är en nöjd Hercules-kund?
– Än så länge, än så länge. Jag hoppas jag är det även efter att vi haft våra slutförhandlingar.

Fakta: Riksarkivet, Arninge
Utbyggnaden består av ett hus i tre våningar med 2680 m² kontors och 9930 m² arkiv.
De nya lokalerna ska stå klara i slutet av 2019 och kommer bland annat att inrymma Krigsarkivet som är en enhet inom Riksarkivet.
Byggherre: Boetten Förvaltning AB
Entreprenör: Boetten Bygg
Projektör grundläggning: Kadesjös Ingenjörsbyrå
Entreprenör grundläggning: Hercules Sverige region Stockholm
Hercules uppdrag:
Grundläggning har utförts med ca 1400 betongpålar (SP1 samt ett fåtal SP2) med en medellängd av ca 9 meter och ett litet antal stålpålar där pålkranen (PL 1011) inte kunnat användas. Betongpålarna har tillverkats vid fabriken i Västerås och levererats till arbetsplatsen två gånger per dag. Hercules har även dimensionerat pålarna.
Utförandeperiod: maj – augusti 2018

Text och foto: Johan A Lundberg

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy