Peter Alheid är Hercules pålguru

Peter Alheid, geokonstruktör hos Hercules i Göteborg, är utan tvekan en av Sveriges främsta experter på pålning i allmänhet och betongpålar i synnerhet

Peter Alheid, geokonstruktör Hercules Grundläggning

 

Peter Alheid, geokonstruktör hos Hercules i Göteborg, är utan tvekan en av Sveriges främsta experter på pålning i allmänhet och betongpålar i synnerhet. Hans jobb handlar om att ta fram rätt lösning, vilket betyder geotekniskt bästa lösningen, vilket ofta också är den mest ekonomiska.

Peter har jobbat som geokonstruktör på Hercules sedan maj 2000. Under årens lopp har han sett många förfrågningsunderlag där han haft synpunkter på den föreskrivna grundläggningen.

Ett exempel där Peter varit med och tagit fram en annan alternativ lösning än den ursprungliga är för den nya spårvagnsdepån på Ringön i Göteborg som Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter bygger. Där det ursprungliga förslaget var att använda betydligt grövre pålar.

– Här fick vi möjlighet att presentera en alternativ lösning. Den var billigare och miljömässigt bättre än den som föreskrivits från början, en klar samhällsvinst. Det var dessutom ett betydligt mer förmånligt alternativ för Västfastigheter.

Utmaningen Peter möter är att kunderna anlitar tekniska konsulter som är duktiga på att utföra beräkningar men mindre ofta har de kunskapen eller incitamenten att skapa den mest kostnadseffektiva lösningen.

– Jag skulle önska en större öppenhet för tekniska lösningar och möjlighet att lämna sidoanbud med alternativa utföranden i upphandlingarna av grundläggningsentreprenader, det skulle leda till bättre eller lika våra tekniska lösningar och många gånger leda till miljövinster i form av mindre materialåtgång och transporter, säger Peter.

Göteborgs stadslinbana

– Ett projekt som jag ägnat mycket tid åt under senare tid är Göteborgs stadslinbana. NCC har fått uppdraget att utreda och ta fram ett riktpris för projektet. Tillsammans med kollegor inom Hercules tittar jag på vilka grundläggningsinsatser som behövs och vad de skulle kosta.

– Ju tidigare i processen vi involveras, desto mer fruktbart blir samarbetet. Vi kan optimera våra insatser, det finns tid och möjlighet att diskutera olika lösningar. Helt enkelt lägga grunden till ett bra projekt, säger Peter.

Text: Birgitta Norberg/Johan Lundberg
Foto: Johan Lundberg

 

 

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy