Prefabricerade armeringskorgar effektiviserar NCC:s tunnelbygge

Vid Hercules armeringsfabrik i Norrköping pågår förberedelserna för fullt.
Under kommande år ska fabriken tillverka och leverera monteringsfärdiga armeringskorgar till NCC-projektet Hjulsta norra, som ingår i Förbifart Stockholm.
– Det här är ett stort och viktigt uppdrag. För att klara vårt åtagande kommer vi att utöka personalen och bygga ut fabriken, säger George Afram, chef för Hercules Armering.

Vid trafikplats Hjulsta norr om Stockholm ska NCC under kommande år bland annat bygga två 750 meter långa betongtunnlar. Armeringen kommer till cirka 90 procent att bestå av järn som klippts, bockats och svetsats ihop till färdiga armeringskorgar vid fabriken i Norrköping.
– Det vanliga är ju att armeringen klipps, bockas och byggs ihop ute på arbetsplatsen, men i det här projektet vill vi testa en annan lösning. Genom att förlägga mer av armeringsarbetet till fabrik hoppas vi kunna effektivisera byggprocessen och spara både tid och pengar, säger produktionschef Hans Qvarnström, NCC.

Modiga hjärtan
För George Afram är uppdraget något av en dröm som går i uppfyllelse. I åratal har han bedrivit mission och försökt få konservativa byggare att inse vinsterna med prefabricerade armeringslösningar. Helt lätt har det inte varit.
– Det krävs modiga hjärtan och ett annat mindset. Det finns i det här projektet. Här är alla besjälade av att testa nytt, säger George.
Han är helt övertygad om att prefabricerad armering kommer att bli betydligt vanligare i framtidens byggande.
– Framför allt i stora betongprojekt, där upprepningsgraden är hög och många korgar av samma typ ska tillverkas.George Afram, chef Hercules Armering och Hans Qvarnström, produktionschef NCC.

Montagemodeller i 3D visar komplexiteten
Tidigare i år kom en delegation från NCC till Norrköping för att under några dagar gå igenom och kvalitetssäkra tunnelarmeringen i detalj. En av deltagarna var projekteringsledaren Alexander Scazzocchio.
– Hjulsta norra är en totalentreprenad vilket innebär att NCC även har projekteringsansvaret. Vi har anlitat Centerlöf & Holmberg som konstruktör. Företaget CN3 har sedan omvandlat armeringsritningarna till montagemodeller i 3D. I dessa kan vi se hur armeringskorgar är utformade och hur de passar ihop och ska monteras i tunnelns olika segment, säger han.
Produktionschef Hans Qvarnström studerar de komplexa 3-D-modellerna som visas upp.
– Det är inte utan att man får fjärilar i magen och undrar hur det ska gå att få ihop alla korgar på bygget, säger han.Alexander Scazzocchio och Leif Olsson.

Generalrepetition i Norrköping
För att säkerställa att armeringskonstruktionen verkligen är byggbar ska ett fullskaletest göras.
– Vi har bett Hercules Armering att göra en mockup. Det betyder att armeringen till ett tunnelsegment ska monteras i full skala, så att vi kan bedöma om det fungerar eller om vi måste förändra armeringskorgarna i någon del, säger Hans Qvarnström.
Leif Olsson, som är projektchef för entreprenaden Hjulsta Norra, nickar instämmande.
– Det är viktigt att vi upptäcker eventuella brister i konstruktionen nu och inte när vi befinner oss i skarpt läge på byggarbetsplatsen.

Vad är den stora utmaningen i projektet?
– Det är nog att få tillverkning och logistik att fungera. Tanken är ju att vi ska få leveranser av armeringskorgar till bygget just in time, det vill säga när de ska monteras. Men vi kommer nog att behöva en liten buffert. Trailerekipage kan ju köra i diket och fabriker drabbas av produktionsstörningar, säger Leif Olsson.

Fabriken byggs ut
George Afram håller med om att projektet är en utmaning för alla parter, men ser mer förväntansfull än orolig ut. För att klara tillverkning och leveranser av armeringskorgar till Hjulsta Norra kommer Hercules Armering att behöva utöka personalstyrkan och bygga ut fabriken i Norrköping.
– Vi ska bygga en ny hall om 5 400 kvm på granntomten. Till den kommer vi att flytta alla maskiner som vi använder i dag. Den gamla hallen blir montagehall. Där kommer vi att tillverka armeringskorgar till Hjulsta och andra projekt, säger George.

Text och bild: Johan A Lundberg

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy