Renluftshjälm skyddar smeder mot svetsrök

Täta hjälmar med renluftstillförsel är en effektiv skyddsutrustning som förhindrar att den som utför svetsarbete exponeras för svetsrök. Christian Mårtensson, smed och skyddsombud hos Hercules Sverige region Stockholm, har använt den här typen av hjälm i tre års tid.

– Vetenskapliga rapporter visar att svetsrök inte är hälsosamt att få i sig. Det ökar risken för att man ska drabbas av olika typer av sjukdomar som KOL och lungcancer. Därför är det viktigt att vi smeder har tillgång till den här typen av skyddsutrustning, säger Christian Mårtensson.

Jean Paul Link, arbetsmiljöingenjör på Hercules Sverige, håller med.

– Som arbetsgivare har Hercules och NCC ett lagstadgat ansvar att skydda medarbetares säkerhet och hälsa på bästa sätt. Därför ser vi nu till att fler smeder får möjlighet att använda och testa hjälmar som tillförs ren luft via en fläktenhet med gas- och partikelfilter, säger han.

Under hösten och vintern har Hercules, Region Stockholm testat några av de mest avancerade svetshjälmar som finns på marknaden, en s k Speedglashjälm utrustad med friskluftstillförsel.

Smeden Jalil Sajjadi har i höst börjat testa hjälm som skyddar mot svetsrök. Fläkt- och filterutrustningen som förser den täta masken med ren luft bärs i ett midjebälte på ryggen.

– För mig är det perfekt. Jag svetsar väldigt mycket och att veta att man slipper få i sig partiklar och gaser känns väldigt bra. Beroende på svetsteknik och vad man svetsar kan det bildas mycket svetsrök. Det räcker med att snyta sig efter ett arbetspass för att se vad man kan få i sig om man inte skyddar sig ordentligt. Jag tycker att det är jättebra att Hercules och NCC ser till att vi kan använda friskluftshjälmar. Jag vet ju att de är betydligt dyrare än vanliga svetsmasker, säger Jalil Sajjadi.

Christian Mårtensson och Jean Paul Link– Jag vet att det finns kollegor som upplever att den här typen av hjälmar är tunga och klumpiga och frestar på nacken, säger Christian Mårtensson. Han tycker att fördelarna med de moderna svetshjälmarna överväger nackdelarna med råge eftersom de ger ett bättre skydd mot partiklar och gaser som kan förorsaka hälsoproblem på längre sikt.

Hercules arbetsmiljöingenjör Jean Paul Link menar att målet måste vara att alla smeder ska använda hjälmar som skyddar mot svetsrök eftersom den bevisligen är skadlig.

– Men innan vi kan bestämma vilka hjälmar vi ska ha måste vi testa olika varianter och lyssna på smedernas erfarenheter, säger Jean Paul.

.

 

Gå tillbaka

Hercules på Facebook

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy