Silent Piler spontar utan buller i Göteborg

Just nu är Göteborg en stor byggarbetsplats. Stan och göteborgarna påverkas av bygget av Västlänken och Centralen. Först 2026 kommer tågtunnlarna och de nya stationerna att vara färdiga. Att minska störningarna under den åtta år långa projekttiden är viktiga mål för Trafikverket och Göteborgs stad. Här finns Silent Piler som nästan ljudlöst pressar ned sponten i marken.

Silent Piler är en märkvärdigt tyst spontmaskin som pressar ned sponten istället för att de vibreras ned. Normalt sett är spontning en ganska bullrig historia, men här på Centralenbygget i Göteborg är det mycket tystare.

– Det är 8000 ton spont ska slås här på E02, Centralen och bullerkravet var det krav från beställarna som vi visste skulle vara svårast att klara. med den här speciella spontmaskinen klarar Hercules och NCC de tuffa bullerkraven, 70 decibel vid fasad. Vi räknar med att ligga mellan 65-68 db vid maskinen, berättar redrik Göst, produktionschef Hercules Grundläggning..

Eftersom maskinen inte använder en vibro alstras inga ljudvågor. Plankan är helt stilla och pressas ned från marknivå, förklarar Fredrik Göst.

Silent Piler är i sammanhanget en nätt maskin, liten till ytan och effektiv i trånga utrymmen. I sig själv väger den 27 ton. Det kan jämföras med den traditionella spontmaskiner som ABI, som kommer används vid bergpåslagen, där vi möter berget och Silent Piler inte kan användas. De är betydligt större och väger närmare 70 ton.

 

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy