Spontning och pålning åt Peab

Nära centralstationen i Örebro bygger Peab ett fjorton våningar högt hus åt fastighetsbolaget Klövern. Det ska stå inflyttningsklart 2022 och kommer att inrymma både hotell och kontorslokaler.

Hercules har uppdraget att utföra spontning och pålning.

– Eftersom det är ett högt hus blir det många pålar på en begränsad yta, konstaterar Peabs platschef Håkan Jansson.

Under februari och framåt pågår spontning. Tomas Wenström från Hercules Sverige region Syd är på plats med SPM 1260 och trycker ner profiler med Movax-aggregat.

– Jag har haft den här maskinen i tio år och har slagit ner 1,5 miljoner meter spont under den tiden, berättar han.

På tomten i Örebro har det bitvis varit trögspontat.

– Först var det en massa skräp i spontlinjens övre jordlager, som behövde schaktas bort och sedan stötte vi på ett mäktigt moränlager på ena sidan av tomten. Hade vi känt till det hade vi nog tagit hit en starkare maskin, men moränen överraskade oss. När vi spontade på tomten intill för ett annat husbygge var det bara att trycka ner plankorna, säger Hercules platschef Thomas Löthgren..

Spontning och pålning
Eftersom de uppgrävda massorna från spontlinjen inte bara innehöll block och betongrester utan även förorenad jord blev schaktning och masshantering mera omständlig, vilket även påverkat tidplanen för spontningen.

– Vi har inte riktigt kunnat arbeta i det tempo som vi hade önskat, men på det stora hela har det gått bra i alla fall, säger Thomas.

Spontkonstruktionen, om ca 160 krönmeter, har dimensionerats av Hercules teknikavdelning Innovation & Design. Efter hammarbandsmontage och stagborrning ska Hercules även utföra grundläggningen. 230 betongpålar ska stoppslås mot berg eller moränlager till ett djup av mellan sju och tio meter .

– Vi kommer att använda flera olika påltyper, men framför allt SP2:or och SP 1:or. Vi ska också borra 35 rörpålar som ska förankras i berg med GVS-stag. Det gör vi för att förhindra upptryckning av bottenplattan under byggtiden. Vi ska även påla för ett kranfundament.

Gott samarbete

Peabs platschef Håkan Jansson konstaterar att samarbetet med Hercules fungerat bra.

– Vi har positiva erfarenheter av Hercules från tidigare projekt. Priset är viktigt när man upphandlar grundläggningsentreprenader, men ännu viktigare är det att entreprenören har medarbetare som har hög kompetens och ser till projektets bästa.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy