Transportledare med gröna fingrar

Hon är spindeln i Hercules logistiknät och den som koordinerar leveranserna  av betongpålar och stålmaterial till byggarbetsplatserna i stora delar av Sverige.

Heureka har träffat Mary Pennemark som har ett av Hercules tuffaste jobb och kopplar av med trädgårdsodling på fritiden.

Mary började som transportledare på Hercules för två år sedan, strax efter att hon avlagt en universitetsexamen i företagsekonomi vid Mälardalens högskola i Västerås. Hon har förmodligen haft mer att stå i än någon transportledare på Hercules före henne. Verksamheten har gått på högvarv och leveranserna av betongpålar och stål från anläggningen i Västerås har slagit alla rekord.

– Ja, ibland när man kommit till jobbet på morgnarna har man undrat hur man ska få ihop det. Men då har tillfredställelsen å andra sidan blivit så mycket större när arbetsdagen är slut och man kan konstatera att allting faktiskt löste sig till slut. För i allmänhet brukar det faktiskt göra det, säger hon.

Stressigt jobb
Mary har många arbetsuppgifter. Hon tar emot beställningar från projekten, hon bokar och ser till att det finns tillräckligt många bilar för att klara leveranserna, hon räknar ut hur bilarna ska lastas för att flaken ska utnyttjas maximalt, hon bestämmer när transportörerna ska lasta och planerar bilarnas rutter så att de utnyttjas så effektivt som möjligt och gärna tar med returlast på vägen tillbaka. Det är ett jobb utan slut för hela tiden kommer det in nya beställningar och ofta – lite för ofta – kommer de in väldigt sent, konstaterar Magnus Aronsson, som är chef för stålterminalen och transportfunktionen i Västerås.

– När alla ska ha pålar i sista stund blir det problem. Många gånger ställs det orimliga krav på transportledningen att fixa leveranser med kort varsel. När det är full snurr och efterfrågan på material är stor kan det vara jättesvårt att få tag i lediga bilar. Ofta är arbetsplatserna trånga och då måste bilarna vara utrustade med kran fram eller bak och kranbilar är det ont om, säger Magnus.

Ett evigt pusslande
Både han och Mary skulle gärna se att beställningarna gjordes med större framförhållning eftersom det skulle bli lättare att planera logistiken då.

– Men samtidigt förstår vi ju att det kan vara svårt för pålmaskinister och platschefer att veta exakt pållängd etc långt i förväg. Men ju tidigare de är ute med beställningar, desto bättre, säger Mary.

Hon berättar att hon ofta får jaga pålmaskinister och platschefer för att få reda på vad de vill ha på sina bilar som de bokat i förväg.

– Det är viktigt att jag får veta det i tid för alla bilar ska lasta vid bestämda tidpunkter som chaufförerna fått. Får jag inte tag i pålmaskinisten eller platschefen i tid kan bilen inte lastas på utsatt tid. Då finns risk för dominoeffekter och förseningar av leveranserna till andra arbetsplatser, säger Mary.

Tät kommunikation med transportörer
Hon kommunicerar inte bara oupphörligt med produktionspersonalen på Hercules arbetsplatser utan även med de transportföretag som anlitas för att utföra transporterna.

– Vi använder mest ett mindre åkeri. De har fem trailerbilar med kran och har kört för Hercules i många år. De kan vår verksamhet utan och innan och känner vår produktionspersonal. De passar sina lastningstider och meddelar mig omedelbart om det uppstår problem någonstans. Vårt samarbete fungerar mycket bra och utan dem vet jag inte hur vi skulle klara oss, säger Mary.

Med de andra transportföretagen har Hercules inte lika nära och upparbetade samarbetsformer.

– Jag kan sällan ha direktkontakt med chaufförerna utan kommunikationens sker ofta i flera led. Det kan vara jobbigt eftersom man ofta är beroende av snabb respons och snabba besked. Dessutom förstår de inte alltid vikten av att passa sina lastningstider. Men vi arbetar på att förbättra det, säger Mary.

Text och foto: Johan A. Lundberg

Kort om: Mary Pennemark
Ålder: 30
Befattning: transportledare vid Hercules pålfabrik och stålterminal, Västerås
Utbildning: 3-årig högskoleutbildning i företagsekonomi
Fritid: odling (”jag är ekologisk vegetarian”), träning på gym
Det bästa med jobbet: känslan av att ha löst logistiken trots ett hopplöst utgångsläge
Det sämsta med jobbet: när man måste ringa en arbetsplats och säga: tyvärr, du kan inte få dina pålar i morgon…

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy