Informationsmaterial

Betongpåleboken

Slagna betongpålar är den överlägset vanligaste pålmetoden i Sverige och står idag för ca 60 procent av totalt antal installerade pålmeter. Populariteten har till stor del sin förklaring i att en väl utnyttjad betongpåle också är den mest kostnadseffektiva pålen.

Denna bok har främst två syften; att öka kunskapen om betongpålar och att ge stöd och vägledning vid projektering och design.

Ladda ner Betongpåleboken här.

Hållbarhet

HERCULES projekterar och utför djupgrundläggningsentreprenader samt tillverkar betongpålar och armering.
Broschyr – Verksamhetspolicy
Brochure – Businesspolicy

Broschyr

Miljödeklarerade betongpålar
Hercules betongpålar är miljödeklarerade (EPD). En miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende, verifierat och registrerat dokument som transparent beskriver information om livscykelns miljöpåverkan, exempelvis klimatpåverkan, för en produkt eller tjänst. Med hjälp av en EPD kan kunder jämföra miljöpåverkan från olika typer av likvärdiga produkter.
Här hittar du miljövarudeklarationen för Hercules betongpålar

Referensblad

Kineum, Göteborg
27 våningar högt hus i stadsdelen Gårda i Göteborg med kontor och hotell.
Referensblad – Kineum.pdf

Nya Kalixbron, Kalix
E4:an förbi Kalix är en viktig transportled för tung trafik. Den nya 325 meter långa bron över Kalixälven byggs för att klara fordon med 74 tons bruttovikt.
Referensblad – Nya Kalixbron.pdf

Masthuggskajen, Göteborg
Masthuggskajen i Göteborg utvecklas med bostäder och kontor.
Referensblad – Masthuggskajen.pdf

Projektbeskrivning
Bostadshus med 266 bostadsrätter som ska stå klart för inflyttning under 2018.
Referensblad – West Side Solna.pdf

Projektbeskrivning
Anläggningen ska pumpa avloppsvatten från Gässlösaverket i centrala Borås till stadens nya reningsverk i Sobacken, 7 km utanför centrum. Pumpstationen blir Sveriges kapacitetsmässigt största och ska stå klar att tas i drift 2018.
Referensblad – Pumpstation lag Borås.pdf

Projektbeskrivning
Ny vårdbyggnad i 8 våningar (ca 27 000 kvm) samt ett nytt akutintag (ca 3 000 kvm). Byggnaden ska tas i drift 2020.
Referensblad – H huset.pdf

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy