Informationsmaterial

Betongpåleboken

Slagna betongpålar är den överlägset vanligaste pålmetoden i Sverige och står idag för ca 60 procent av totalt antal installerade pålmeter. Populariteten har till stor del sin förklaring i att en väl utnyttjad betongpåle också är den mest kostnadseffektiva pålen.

Denna bok har främst två syften; att öka kunskapen om betongpålar och att ge stöd och vägledning vid projektering och design.

Ladda ner Betongpåleboken här.

Hållbarhet

HERCULES projekterar och utför djupgrundläggningsentreprenader samt tillverkar betongpålar och armering.
Broschyr – Verksamhetspolicy

Referensblad

Projektbeskrivning
Bostadshus med 266 bostadsrätter som ska stå klart för inflyttning under 2018.
Referensblad – West Side Solna.pdf

Projektbeskrivning
Anläggningen ska pumpa avloppsvatten från Gässlösaverket i centrala Borås till stadens nya reningsverk i Sobacken, 7 km utanför centrum. Pumpstationen blir Sveriges kapacitetsmässigt största och ska stå klar att tas i drift 2018.
Referensblad – Pumpstation lag Borås.pdf

Projektbeskrivning
Ny vårdbyggnad i 8 våningar (ca 27 000 kvm) samt ett nytt akutintag (ca 3 000 kvm). Byggnaden ska tas i drift 2020.
Referensblad – H huset.pdf

Hercules på LinkedIn

Publicerat för sen:

I strålande solsken har vi idag börjat resa stommarna till vår helt nya armeringsanläggning i Norrköping, som blir dubbelt så stor som vår nuvarande. - Det är spännande att kun...

Läs mer »

Publicerat för sen:

Vi säger välkommen till Håkan Hakeröd Se) som blir Hercules Grundläggnings Sverigechef.#herculesgrundläggning #nccab

Läs mer »

Publicerat för sen:

Göteborg en stor byggarbetsplats. Stan och göteborgarna påverkas av bygget av Västlänken och Centralen. Just därför är det så kul att ha Silent Piler på plats vid Centralenbygge...

Läs mer »

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy