Informationsmaterial

Betongpåleboken

Slagna betongpålar är den överlägset vanligaste pålmetoden i Sverige och står idag för ca 60 procent av totalt antal installerade pålmeter. Populariteten har till stor del sin förklaring i att en väl utnyttjad betongpåle också är den mest kostnadseffektiva pålen.

Denna bok har främst två syften; att öka kunskapen om betongpålar och att ge stöd och vägledning vid projektering och design.

Ladda ner Betongpåleboken här.

Hållbarhet

HERCULES projekterar och utför djupgrundläggningsentreprenader samt tillverkar betongpålar och armering.
Broschyr – Verksamhetspolicy

Referensblad

Projektbeskrivning
Bostadshus med 266 bostadsrätter som ska stå klart för inflyttning under 2018.
Referensblad – West Side Solna.pdf

Projektbeskrivning
Anläggningen ska pumpa avloppsvatten från Gässlösaverket i centrala Borås till stadens nya reningsverk i Sobacken, 7 km utanför centrum. Pumpstationen blir Sveriges kapacitetsmässigt största och ska stå klar att tas i drift 2018.
Referensblad – Pumpstation lag Borås.pdf

Projektbeskrivning
Ny vårdbyggnad i 8 våningar (ca 27 000 kvm) samt ett nytt akutintag (ca 3 000 kvm). Byggnaden ska tas i drift 2020.
Referensblad – H huset.pdf

Hercules på LinkedIn

Publicerat för sen:

Hur ser din arbetsmiljö ut? I Stockholm testar våra smeder marknadens mest avancerade svetshjälmar med renluftstillförs renluftstillförsel och gas och partikelfilter. #arbetsmi...

Läs mer »

Publicerat för sen:

Nu bygger vi ut vår armeringsfabrik i Norrköping och i slutet av året har vi en dubbelt så stor fabrik. Vi investerar samtidigt i nya maskiner för att kunna robotisera tillverkn...

Läs mer »

Publicerat för sen:

Granne med Bromma Blocks och Bromma flygplats grundlägger vi för den 50 000 kvm stora fastighet som NCC köpt av ICA Fastigheter för att utveckla kontor, butiker och hotell med d...

Läs mer »

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy