Lär känna Herculeskoncernen!

Herculeskoncernen består av fem bolag som tillsammans bidrar med unik kompetens kring grundläggning samt armering i alla sorters projekt, från fastigheter och anläggningar till infrastrukturprojekt. Här kan du läsa mer om vart och ett av företagen och på vilket sätt de kan hjälpa dig.

Hercules Grundläggning i Sverige

Hercules Grundläggning erbjuder effektiv grundläggning för alla sorters projekt. Fastigheter, anläggningar och infrastruktur. Du finner den svenska entreprenadverksamheten i regionerna Nord, Syd och Stockholm. Regionerna erbjuder ett flertal grundläggningsmetoder som slagna och borrade pålar av betong, stål eller trä, samt spont- och andra stödkonstruktioner. Hercules Grundläggning erbjuder också unik geoteknisk kompetens under samma tak via den enheten Innovation & Design. Verksamheten genomsyras av värderingarna ärlighet, respekt, tillit och framåtanda samt ett systematiskt säkerhetstänkande.

Hercules Trevi Foundations – HTF

Urbaniseringen för med sig ett ökat behov av specialmetoder för att möjliggöra grundläggning i tätbebyggda stadskärnor. Tillsammans med Trevi S.p.A., Italien, äger Hercules intressebolaget Hercules-Trevi Foundations AB som huvudsakligen utför entreprenader inom specialområdena jetinjektering, grova borrade pålar och slitsmurar – en marknad som har vuxit i Skandinavien de senaste åren. Fördelen med metoderna är att de klarar stora laster samtidigt som de är skonsamma mot omgivningen.

Hercules Trevi Foundation har också tillgång till värdefull kunskap och utrustning som det italienska och globala företaget Trevi erbjuder. Trevi har inte bara utvecklat själva specialmetoderna. Företaget är dessutom en av världens största tillverkare av maskinerna som används vid grundläggning vilket Hercules kunder har nytta av.

Hercules Fundering i Danmark

Danska Hercules Fundering har över 70 års erfarenhet av grundläggning och använder sig av samma metoder som Hercules Grundläggning i Sverige. Kunderna finns både i den offentliga och den privata sektorn. Hercules Fundering fokuserar på hög kvalitet, öppenhet och starka relationer med alla inblandade i projektet. Företaget utför projekt över hela landet och har kontor i Søborg och i Århus. Hercules Fundering är ensamma i koncernen om att utföra grundvattensänkning.

Hercules Fundamentering i Norge

Dotterbolaget Hercules Fundamentering har funnits sedan 2012 och har huvudkontor i Oslo. Som kund kan du få hjälp med det mesta inom grundläggning eftersom företaget har en stor bredd på uppdragen. Precis som i Sverige består kärnverksamheten av grundläggningsmetoder som slagna och borrade pålar av betong, stål eller trä, samt spont- och andra stödkonstruktioner.

Hercules Armering

Att förädla armeringen i en fabrik med modern utrustning är ett utmärkt sätt att öka effektiviteten i ditt projekt. Hercules Armering kompletterar den övriga verksamheten genom att erbjuda snabba och kostnadseffektiva leveranser av färdigklippt och bockad armering över hela Sverige. Om du önskar kan du dessutom få hjälp med montering och iläggning.

Access-tokenet till LinkedIn har gått ut. Vänligen omauktorisera.

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy