Lär känna Herculeskoncernen!

Herculeskoncernen består av tre bolag som tillsammans bidrar med unik kompetens kring grundläggning  i alla sorters projekt, från fastigheter och anläggningar till infrastrukturprojekt. Här kan du läsa mer om vart och ett av företagen och på vilket sätt de kan hjälpa dig.

Hercules Grundläggning i Sverige

Hercules Grundläggning erbjuder effektiv grundläggning för alla sorters projekt. Fastigheter, anläggningar och infrastruktur. Du finner den svenska entreprenadverksamheten i regionerna Nord, Syd och Stockholm. Regionerna erbjuder ett flertal grundläggningsmetoder som slagna och borrade pålar av betong, stål eller trä, samt spont- och andra stödkonstruktioner. Hercules Grundläggning erbjuder också unik geoteknisk kompetens under samma tak via den enheten Innovation & Design. Verksamheten genomsyras av värderingarna ärlighet, respekt, tillit och framåtanda samt ett systematiskt säkerhetstänkande.

Hercules Fundering i Danmark

Danska Hercules Fundering har över 70 års erfarenhet av grundläggning och använder sig av samma metoder som Hercules Grundläggning i Sverige. Kunderna finns både i den offentliga och den privata sektorn. Hercules Fundering fokuserar på hög kvalitet, öppenhet och starka relationer med alla inblandade i projektet. Företaget utför projekt över hela landet och har kontor i Søborg och i Århus. Hercules Fundering är ensamma i koncernen om att utföra grundvattensänkning.

Hercules Fundamentering i Norge

Dotterbolaget Hercules Fundamentering har funnits sedan 2012 och har huvudkontor i Oslo. Som kund kan du få hjälp med det mesta inom grundläggning eftersom företaget har en stor bredd på uppdragen. Precis som i Sverige består kärnverksamheten av grundläggningsmetoder som slagna och borrade pålar av betong, stål eller trä, samt spont- och andra stödkonstruktioner.

[linkedin_company_feed company_id="1223001"]
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy