Organisation och ledning

Allt börjar med en bra grund. Det gäller inte bara grundläggning utan i högsta grad organisationer. Hercules organisation har utformats för att vi ska finnas där du finns. Via regionerna Nord, Syd och Stockholm kan Hercules Grundläggning snabbt vara på plats över hela Sverige. Våra norska kunder är varmt välkomna att vända sig till Hercules Fundamentering i Norge. Finns du i Danmark sätter Hercules Fundering en ära i att hjälpa dig där. Bolaget Hercules Trevi Foundations har kompetens inom specialområden som jetinjektering och slitsmurar. Som kronan på verket levererar Hercules Armering förädlade armeringsprodukter direkt till din arbetsplats.

Mats Norberg, Verkställande direktör

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 70 535 23 87
E-post: mats.norberg@hercules.se

Håkan Hakeröd, Chef Hercules Sverige

405 14 GÖTEBORG

Tel: +46 70 359 94 80
E-post: hakan.hakerod@hercules.se

Johan Eirefors, Chef Region Nord

Lågspänningsgatan 15, 72137 Västerås

Tel: +46 70 512 20 02
E-post: johan.eirefors@hercules.se

Anders Thureson, Chef Region Stockholm

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 70 531 36 77
E-post: anders.thureson@hercules.se

Martin Fjellman, Chef Region Syd

Gullbergs Strandgata 2, 405 14 GÖTEBORG

Tel: +46 76 521 68 36
E-post: martin.fjellman@hercules.se

George Afram, Chef Hercules Armering

Blixholmsvägen 4, 60238 Norrköping

Tel: 020-503100
E-post: george.afram@hercules.se

Mikael Karlsson, Chef Hercules Armering Sverige

Blixholmsvägen 4, 60238 Norrköping

Tel: 073-800 02 20
E-post: mikael.4.karlsson@ncc.se

Eric Stenholm, Chefscontroller

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 79 078 88 45
E-post: eric.stenholm@hercules.se

Pernilla Bävermo, HR

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 79 07 28 048
E-post: pernilla.bavermo@ncc.se

Sara Bjurström, Business Support

Lågspänningsgatan 15, 72137 Västerås

Tel: + 46 70 088 77 31
E-post: sara.bjurstrom@hercules.se

Joakim Gullmark, Inköp

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: 08-585 521 28
Mobil: +46 70 550 92 22
E-post: joakim.gullmark@hercules.se

Mats Olsson, Chef Hercules Norge

Gullbergs Strandgata 2, 40514 Göteborg

Tel: +46 70 376 73 76
E-post: mats.olsson@hercules.se

Jesper Fonss Bach, Chef Hercules Danmark

Tobaksvejen 2A, 2860 SØBORG

Tel: +45 86 75 43 22
E-post: jesbac@ncc.dk

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy