Våra projekt

Hercules har nöjet att vara med och lägga grunden till framtidens samhälle. I praktiken innebär det att vi arbetar med en bred flora av projekt inom bland annat arbete, boende och infrastruktur. Här kan du läsa mer om några av dem.

Kineum, Göteborg

Kineumhuset i Gårda i Göteborg kommer bland att inrymma NCCs och Hercules nya regionkontor. Det uppförs alldeles invid det 16 våningar höga Gårda Business Center (f d Canonhuset), som länge fungerat som ett av Göteborgs landmärken. Närheten till denna och andra omgivande byggnader har ställt speciella krav på det grundläggningsarbete som Hercules utfört.  För att undvika påverkan på befintliga hus har pålningsarbetet utförts med stor försiktighet och planerats och övervakats minutiöst.

”I ...

Läs mer om Kineum, Göteborg ›

Riksarkivet, Arninge

Våren 2018 togs det första spadtaget till utbyggnaden av Riksarkivets filial i Arninge.

Utbyggnaden består av ett hus i tre våningar med 2680 m² kontors och 9930 m² arkiv.

De nya lokalerna ska stå klara i slutet av 2019 och kommer bland annat att inrymma Krigsarkivet som är en enhet inom Riksarkivet. Hercules utför grundläggning med betongpålar på uppdrag av entreprenören Boetten Bygg. Eftersom marken är gammal sjöbotten och grundläggningen konstruerats för en framtida påbyggnad av huse...

Läs mer om Riksarkivet, Arninge ›

Brf Kungsgatan 66, Uppsala

På en tomt invid järnvägen i centrala Uppsala bygger JM i en första etapp 93 nya bostadsrätter, som ska stå inflyttningsklara i slutet av 2018. Den största utmaningen i projektet har varit att konstruera en spontlösning som Trafikverket kan acceptera.

Tomten som JM bebygger med bostadsrätter kantas av Kungsgatan på ena sidan och järnvägsspåren på den andra. På den del av tomten som ligger närmast järnvägen ska ett underjordiskt garage byggas. För att kunna schakta för garaget har Hercules,...

Läs mer om Brf Kungsgatan 66, Uppsala ›

H-huset, Universitetssjukhuset, Örebro

 Markförhållandena på tomten där den nya sjukhusbyggnaden ska uppföras visade sig vara en utmaning för Hercules duktiga geokonstruktörer som hade uppdraget att detaljprojektera spontkonstruktionen runt byggarbetsplatsen. Berggrunden gick i vågor och djupet ned till fast berg varierade med mellan 4 och 10 meter. Därför var det omöjligt att i förväg dimensionera hela konstruktionen. Vi valde därför en lösning som innebär att produktionen vibrerade ner plank på en begränsad sträcka och meddelade...

Läs mer om H-huset, Universitetssjukhuset, Örebro ›

KM 7, Gruvöns bruk, Grums

BillerudKorsnäs investerar närmare 6 miljarder kronor i en ny produktionsanläggning för vätske- och förpackningskartong vid Gruvöns bruk i Grums. Med 2 000 stålpålar och 5 000 pålar av betong är grundläggningen av den nya fabriken ett av Hercules största projekt någonsin.

Pålningen för kartongfabriken har Hercules utfört med en kombination av egna och inhyrda personella och maskinella resurser. Arbetet har bedrivits i ett högt tempo sju dagar i veckan för att klara den tuffa tidplanen. Ma...

Läs mer om KM 7, Gruvöns bruk, Grums ›

Försedimenteringsbassäng C2, Kungsängsverket, Uppsala

Cirkulära stödkonstruktioner är ovanliga, men när Kungsängsverket i Uppsala bygger ut kapaciteten skapar Hercules en cirkelformad spont runt området som ska schaktas ur. Spontkonstruktionen förstärks med specialbeställd hammarbandsbalk som valsats med passande radie. Den specialtillverkade balken underlättar montaget och ger en snyggare och säkrare konstruktion.

Läs mer om Försedimenteringsbassäng C2, Kungsängsverket, Uppsala ›
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy