Våra projekt

Hercules har nöjet att vara med och lägga grunden till framtidens samhälle. I praktiken innebär det att vi arbetar med en bred flora av projekt inom bland annat arbete, boende och infrastruktur. Här kan du läsa mer om några av dem.

Reference image

T-banedepå, Högdalen

Byggherre: Region Stockholm
Entreprenör: NCC

När Stockholms tunnelbana expanderar behöver även vagndepåerna byggas ut för att i framtiden kunna ta hand om fler tåg. I Högdalen i södra Stockholm har NCC fått uppdraget att modernisera befintlig depå med nya servicehallar och spår. Hercules Grundläggning utför stödkonstruktioner och pålning.

Läs mer om T-banedepå, Högdalen ›
Reference image

Fångdamm av cellspont, Forshuvud, Dalälven

Byggherre: Fortum
Entreprenör: NCC

Forshuvuds kraftstation i Dalälven, strax norr om Borlänge, rustas för framtiden, vilket bland annat innebär installation av fyra nya dammluckor. NCC är entreprenör för ombyggnadsarbetena, som utförs i två etapper fram till 2024. Hercules uppdrag är att i älven anlägga en tät fångdamm som möjliggör torrläggning av arbetsområdet kring dammluckorna.

– Vattendjupet på platsen är cirka 12 meter och flödena kan vara höga så det krävs en tung och stabil kon...

Läs mer om Fångdamm av cellspont, Forshuvud, Dalälven ›
Reference image

Nya Kalixbron, Kalix

Byggherre: Trafikverket
Entreprenör: NCC Infrastructure

E4:an över Kalixälven är en viktig transportled för tung trafik. Den nya bron byggs för att klara fordon med 74 tons bruttovikt. Den blir 325 meter lång och 15 meter bred och byggs alldeles intill den äldre bron som uppfördes 1957. Den nya bron, som är av samverkanstyp, ska stå klar och tas i trafik 2021. Därefter kommer befintlig bro att rivas.

− Ett brobygge av den här dimensionen ställer stora krav på planering och säkerhet. Vi...

Läs mer om Nya Kalixbron, Kalix ›
Reference image

Kineum, Göteborg

Kineumhuset i Gårda i Göteborg kommer bland att inrymma NCCs och Hercules nya regionkontor. Det uppförs alldeles invid det 16 våningar höga Gårda Business Center (f d Canonhuset), som länge fungerat som ett av Göteborgs landmärken. Närheten till denna och andra omgivande byggnader har ställt speciella krav på det grundläggningsarbete som Hercules utfört.  För att undvika påverkan på befintliga hus har pålningsarbetet utförts med stor försiktighet och planerats och övervakats minutiöst.

”I ...

Läs mer om Kineum, Göteborg ›
Reference image

Riksarkivet, Arninge

Våren 2018 togs det första spadtaget till utbyggnaden av Riksarkivets filial i Arninge.

Utbyggnaden består av ett hus i tre våningar med 2680 m² kontors och 9930 m² arkiv.

De nya lokalerna ska stå klara i slutet av 2019 och kommer bland annat att inrymma Krigsarkivet som är en enhet inom Riksarkivet. Hercules utför grundläggning med betongpålar på uppdrag av entreprenören Boetten Bygg. Eftersom marken är gammal sjöbotten och grundläggningen konstruerats för en framtida påbyggnad av huse...

Läs mer om Riksarkivet, Arninge ›
Reference image

Brf Kungsgatan 66, Uppsala

På en tomt invid järnvägen i centrala Uppsala bygger JM i en första etapp 93 nya bostadsrätter, som ska stå inflyttningsklara i slutet av 2018. Den största utmaningen i projektet har varit att konstruera en spontlösning som Trafikverket kan acceptera.

Tomten som JM bebygger med bostadsrätter kantas av Kungsgatan på ena sidan och järnvägsspåren på den andra. På den del av tomten som ligger närmast järnvägen ska ett underjordiskt garage byggas. För att kunna schakta för garaget har Hercules,...

Läs mer om Brf Kungsgatan 66, Uppsala ›
Reference image

H-huset, Universitetssjukhuset, Örebro

 Markförhållandena på tomten där den nya sjukhusbyggnaden ska uppföras visade sig vara en utmaning för Hercules duktiga geokonstruktörer som hade uppdraget att detaljprojektera spontkonstruktionen runt byggarbetsplatsen. Berggrunden gick i vågor och djupet ned till fast berg varierade med mellan 4 och 10 meter. Därför var det omöjligt att i förväg dimensionera hela konstruktionen. Vi valde därför en lösning som innebär att produktionen vibrerade ner plank på en begränsad sträcka och meddelade...

Läs mer om H-huset, Universitetssjukhuset, Örebro ›
Reference image

KM 7, Gruvöns bruk, Grums

BillerudKorsnäs investerar närmare 6 miljarder kronor i en ny produktionsanläggning för vätske- och förpackningskartong vid Gruvöns bruk i Grums. Med 2 000 stålpålar och 5 000 pålar av betong är grundläggningen av den nya fabriken ett av Hercules största projekt någonsin.

Pålningen för kartongfabriken har Hercules utfört med en kombination av egna och inhyrda personella och maskinella resurser. Arbetet har bedrivits i ett högt tempo sju dagar i veckan för att klara den tuffa tidplanen. Ma...

Läs mer om KM 7, Gruvöns bruk, Grums ›
Reference image

Försedimenteringsbassäng C2, Kungsängsverket, Uppsala

Cirkulära stödkonstruktioner är ovanliga, men när Kungsängsverket i Uppsala bygger ut kapaciteten skapar Hercules en cirkelformad spont runt området som ska schaktas ur. Spontkonstruktionen förstärks med specialbeställd hammarbandsbalk som valsats med passande radie. Den specialtillverkade balken underlättar montaget och ger en snyggare och säkrare konstruktion.

Läs mer om Försedimenteringsbassäng C2, Kungsängsverket, Uppsala ›
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy