Projekt Brf Kungsgatan 66, Uppsala

Brf Kungsgatan 66, Uppsala

När JM bygger bostadsrätter i centrala Uppsala är det Hercules som utför spontning och pålning. Tomten gränsar till järnvägen och den stora utmaningen i projektet har varit att få till en spontkonstruktion som Trafikverket kan acceptera.

På en tomt invid järnvägen i centrala Uppsala bygger JM i en första etapp 93 nya bostadsrätter, som ska stå inflyttningsklara i slutet av 2018. Den största utmaningen i projektet har varit att konstruera en spontlösning som Trafikverket kan acceptera.

Tomten som JM bebygger med bostadsrätter kantas av Kungsgatan på ena sidan och järnvägsspåren på den andra. På den del av tomten som ligger närmast järnvägen ska ett underjordiskt garage byggas. För att kunna schakta för garaget har Hercules, som utför både stödkonstruktion och grundläggning, anlagt en cirka hundra meter lång spontvägg som löper parallellt med spårområdet. Trafikverket har haft många synpunkter och krav på spontkonstruktionen vilket framtvingat en annorlunda lösning.

Metod

Spont:
Tätsponten utmed järnvägsspåren har en längd på ca 100 meter och har vibrerats ned till berg och förankrats med borrad dubb. Konstruktionen säkras med hammarband (HEB 400) och 21 kraftiga invändiga strävor eftersom bakåtförankring med borrade stag ej är tillåtet. Strävorna utgörs av 13 meter långa stålrör (ø 320 mm) som säkras mot foderrör som är borrade i vinkel ner till berg och förankrade med MAI-stag som borrats 7 meter i berggrunden. Foderrören är ingjutna i en kraftig platsgjuten betongbalk (190 x 110 cm) som tar upp krafterna från sponten.

Grundläggning:
Grundläggningen har utförts med ca 600 betongpålar (SP 2) och 300 slagna stålrörspålar (RD 170/10 och ett fåtal 140/10)

Utförandeperiod

Utförandeperiod: maj – november 2017

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy