Projekt Fångdamm av cellspont, Forshuvud, Dalälven

Fångdamm av cellspont, Forshuvud, Dalälven

Byggherre: Fortum
Entreprenör: NCC

Forshuvuds kraftstation i Dalälven, strax norr om Borlänge, rustas för framtiden, vilket bland annat innebär installation av fyra nya dammluckor. NCC är entreprenör för ombyggnadsarbetena, som utförs i två etapper fram till 2024. Hercules uppdrag är att i älven anlägga en tät fångdamm som möjliggör torrläggning av arbetsområdet kring dammluckorna.

– Vattendjupet på platsen är cirka 12 meter och flödena kan vara höga så det krävs en tung och stabil konstruktion som står pall för vattnets krafter. Av det skälet ansåg vi att en konstruktion med cellspont var den säkraste och mest ekonomiska lösningen, säger produktionschef Tommi Appel på Hercules grundläggning.

En cellspont består av cirkulära sponter som binds ihop med mellanliggande sponter. Sponterna fylls med krossat bergmaterial som packas så att hela konstruktionen bildar en kompakt och tät vall mot vattnet.

– Generellt sett så blir en cellspont självbärande och står emot vattenmassorna av sin egen tyngd. Den behöver därmed inte bakåtförankras eller stämpas. Det är en klar fördel både produktionsmässigt och ekonomiskt, säger Tommi Appel.

Cellspont är en mycket ovanlig konstruktion i Sverige och Hercules har bara utfört en liknande lösning i ett tidigare projekt.

– Det var vid upprustningen av Hissmofors kraftstation i Jämtland i början av 2010–talet, säger Tommi Appel.

 

 

Metod

Metod:
Fångdammen består av tre samverkande konstruktionsdelar:
• en dubbel spontlinje om 80 krönmeter i utfyllnadsmaterial som utförts med 7 till 12 meter långa Larssen 603-profiler

• en cellspontlinje om 136 krönmeter bestående av två cirkulära sponter med 19 meters diameter samt mellansponter fyllda med packat bergmaterial. Cellsponten har utförts med 15,3 meter långa plank AS 500-12 som slagits runt en cirkulär balkmall med mobilkran utrustad med frihängande vibro.

• en RD-pålvägg om cirka 16 krönmeter bestående av 21 stålrör (RD 711) med en längd av 18 meter, som borrats alternativt gjutits fast med undervattensbetong. Väggen säkras med en rad hammarband (HEB 500) utvändigt och invändigt och stämpas med tre 800 mm stålrör.

Utförandeperiod

Maj-december 2021 (första etappen)

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy