Projekt Försedimenteringsbassäng C2, Kungsängsverket, Uppsala

Försedimenteringsbassäng C2, Kungsängsverket, Uppsala

Kungsängsverket är Uppsalas största avloppsreningsverk. Där renas årligen stora mängder avloppsvatten från hushåll, företag och andra verksamheter. För att möta framtida behov utökas anläggningen med en ny försedimenteringsbassäng om ca 400 kvm. Hercules har utfört spontning och grundläggning.

Metod

Spont:

Eftersom bassängen är rund skapade vi en cirkelformad yttre spont runt området som skulle schaktas ur. Vi utförde också en inre cirkulär spont runt mitten av bassängen eftersom schaktbotten låg 6 meter djupare där. Den yttre och inre sponten förstärktes med hammarbandsbalk som specialbeställdes och levererades från valsverk med en radie som passade de cirkulära sponterna. Detta förfarande gjorde att hammarbandsmontaget krävde mindre manuellt arbete och kunde utföras snabbt och effektivt. Den skräddarsydda balken gav dessutom en säkrare och snyggare stödkonstruktion.

Grundläggning:

Den nya bassängen är grundlagd på 177 slagna betongpålar (SP2) med en medellängd av 30 meter. Av försiktighetsskäl genomfördes Augerborrning av lera före pålslagningen.

Utförandeperiod

februari – april 2017

Kontakta oss för mer information

Charlie Lindell

Platschef, Hercules Grundläggning

Tel: 070-593 96 53

charlie.lindell@hercules.se

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy