Projekt H-huset, Universitetssjukhuset, Örebro

H-huset, Universitetssjukhuset, Örebro

På uppdrag av Region Örebro län bygger NCC en ny modern sjukhusbyggnad vid Universitetssjukhuset i Örebro. Hercules har gjort spontkonstruktionen och utfört grundläggning med stålrörspålar.

 Markförhållandena på tomten där den nya sjukhusbyggnaden ska uppföras visade sig vara en utmaning för Hercules duktiga geokonstruktörer som hade uppdraget att detaljprojektera spontkonstruktionen runt byggarbetsplatsen. Berggrunden gick i vågor och djupet ned till fast berg varierade med mellan 4 och 10 meter. Därför var det omöjligt att i förväg dimensionera hela konstruktionen. Vi valde därför en lösning som innebär att produktionen vibrerade ner plank på en begränsad sträcka och meddelade teknikavdelningen de faktiska förhållandena. Våra geokonstruktörer beräknade därefter omgående hur sponten skulle förankras, dubbas och säkras och tog fram ritningar med kort varsel. På det sättet kunde spontningen utföras mer effektivt och säkert.

Metod

Spontning har utförts runt byggrop samt för två djupkulvertar, totalt ca 700 krönmeter.

Merparten av konstruktionen består av vibrerad spont i längder mellan 4 och 10 meter. Partier av borrad spont förekommer invid befintlig byggnad och där marken innehöll mycket block. Stödkonstruktionen har säkrats med hammarband (HEB- och UPE-balk) och stag (73 mm).

Grundläggning har utförts med drygt 1000 borrade stålrörspålar (RD) i dimensioner mellan 170 x 12, 5 och 400 x 12,5 mm och med en genomsnittslängd på 4 meter. Vissa pålar förankras med dragstag i berggrunden.

Utförandeperiod

september 2016–februari 2017

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy