Projekt Kineum, Göteborg

Kineum, Göteborg

Kineum är ett 110 meter högt hus som byggs i stadsdelen Gårda i centrala Göteborg. Det ska stå klart för inflyttning 2022 och kommer att inrymma kontor och hotellverksamhet. Grundläggningen av det 27 våningar höga huset alldeles intill befintlig bebyggelse har ställt stora krav på Hercules, som utfört pålning och spontning.

Kineumhuset i Gårda i Göteborg kommer bland att inrymma NCCs och Hercules nya regionkontor. Det uppförs alldeles invid det 16 våningar höga Gårda Business Center (f d Canonhuset), som länge fungerat som ett av Göteborgs landmärken. Närheten till denna och andra omgivande byggnader har ställt speciella krav på det grundläggningsarbete som Hercules utfört.  För att undvika påverkan på befintliga hus har pålningsarbetet utförts med stor försiktighet och planerats och övervakats minutiöst.

”I Hercules finns ett svårslaget kunnande inom grundläggning både i teori och praktik”
Fredrik Lidén, platschef, NCC

Metod

Marken består huvudsakligen av lera med ett ca 10 meter mäktigt friktionslager i botten. Avståndet till fast berg varierar mellan ca 46 och 52 meter. Grundläggningen har utförts med 179 slagna och 51 borrade stålrörspålar (Ø 406 mm) samt 33 betongpålar (SP2). Borrade stålpålar valdes för att minska undanträngningen av jordmassor och minimera risken för påverkan på omgivande bebyggelse.

Hercules har även utfört två sponter, en runt den ca 1100 kvm trånga tomten och en runt den 6,5 meter djupa schakt i vilken Kineums kärna ska gjutas. Till konstruktionerna används 14 till 19 meter långa spontprofiler (Larssen 603). Konstruktionerna säkras i huvudsak med tre hammarbandsnivåer, HEB 600 överst och dubbla HEB 800 längre ner samt grovbetong i botten.

Utförandeperiod

februari – oktober 2019

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy