Projekt KM 7, Gruvöns bruk, Grums

KM 7, Gruvöns bruk, Grums

BillerudKorsnäs investerar närmare 6 miljarder kronor i en ny produktionsanläggning för vätske- och förpackningskartong vid Gruvöns bruk i Grums. Med 2 000 stålpålar och 5 000 pålar av betong är grundläggningen av den nya fabriken ett av Hercules största projekt någonsin.

Pålningen för kartongfabriken har Hercules utfört med en kombination av egna och inhyrda personella och maskinella resurser. Arbetet har bedrivits i ett högt tempo sju dagar i veckan för att klara den tuffa tidplanen. Marken bestod av ca 15 meter lera som underlagrades av ett ca 3-30 meter svårforcerat lager av morän. Avståndet ned till fast berg var ca 40 meter.

Metod

Grundläggningen utförs med ca 2000 borrade stålpålar (RD 323/406) med en längd av 18-45 meter och ca 5 000 slagna betongpålar (SP1/235, SP2/270, 350) i längder mellan 15 och 20 meter. Stålpålarna kommer i huvudsak att bära lasten från kartongmaskinen och dess kraftiga betongfundament och betongpålarna lasten från det omgivande byggnadsskalet (ca 400 meter långt och 8 meter brett).

 

Utförandeperiod

mars–oktober 2017

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy