Projekt NCCs nya huvudkontor, Järva krog, Solna

NCCs nya huvudkontor, Järva krog, Solna

NCC bygger nytt huvudkontor vid Järva krog i Solna som ska stå inflyttningsklart i slutet av år 2019. Hercules projekterar och utför spontning och grundläggning.

Det är geokonstruktörerna på vår teknikavdelning Innovation & Design som hållit i projekteringen av spontkonstruktion och pålning. De är experter på att ta fram lösningar som inte bara ser bra ut på ritbordet utan även kan utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Eftersom spontplacering, laster och schaktnivåer har ändrats under projektets gång har projekteringsarbetet fordrat tät dialog med entreprenören och vår egen produktionspersonal på plats.

Metod

Spont:

Stödkonstruktionen runt byggropen mäter ca 284 krönmeter och består till största delen av spont som slagits ned till mellan 10 och 16 meters djup. På en sträcka där markförhållandena var besvärliga har en kombination av borrad och slagen spont använts. Den östra spontvägen har med stor försiktighet anlagts utmed befintlig fjärrvärmeledning. Konstruktionen har förstärkts med hammarbandsbalk (UNP 400), bitvis i två nivåer, som förankrats med MAI-stag 76.

Grundläggning:

Grundläggningen har utförts med ca 520 betongpålar (SP1 o SP2) i längder mellan 7 och 10 meter samt med ett 80-tal borrade stålpålar (RD273 o RD 323).

Utförandeperiod

maj – september 2017

Kontakta oss för mer information

Katarina Stille

Produktionschef, Hercules Grundläggning

Tel: 08-585 524 53

katarina.stille@hercules.se

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy