Projekt Nya Kalixbron, Kalix

Nya Kalixbron, Kalix

Hercules utför temporära sponter och betongpålning när NCC Infrastructure bygger ny bro över Kalixälven på uppdrag av Trafikverket. Svåra markförhållanden på båda sidor av älven framtvingade speciallösningar både när det gäller spontning och grundläggning

Byggherre: Trafikverket
Entreprenör: NCC Infrastructure

E4:an över Kalixälven är en viktig transportled för tung trafik. Den nya bron byggs för att klara fordon med 74 tons bruttovikt. Den blir 325 meter lång och 15 meter bred och byggs alldeles intill den äldre bron som uppfördes 1957. Den nya bron, som är av samverkanstyp, ska stå klar och tas i trafik 2021. Därefter kommer befintlig bro att rivas.

− Ett brobygge av den här dimensionen ställer stora krav på planering och säkerhet. Vi kommer att hantera trafik, arbeta i vatten och på höjden och inte minst göra den komplicerade rivningen av befintlig bro, säger Robert Nilsson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Hercules uppdrag har bestått i spontning på land och i vatten samt i betongpålning för brons landfästen. Svåra markförhållanden har inneburit en utmaning, inte minst för Hercules geodesignavdelning som fortlöpande fått anpassa och dimensionera konstruktionen efter nya förhållanden.

– Hercules har en hög kompetens på alla plan och ett konstruktivt förhållningssätt till de problem som uppstått. Det har varit en förutsättning för en effektiv framdrift i det här projektet, säger Robert Nilsson.

– Det har varit många nya moment i det här projektet men vi har jobbat på tillsammans och har haft mycket hjälp av teknikavdelningen med teknikchef Anne Unverzagt i spetsen, säger Hercules platschef Robert Kangasmaa.

Metod

Hercules har utfört två temporära spontväggar mot E4:an, en på västra och en på östra sidan av älven där brons landfästen ska anläggas. Stödkonstruktionerna behövs för att trafiken ska kunna rulla säkert under byggtiden. Den västra stödkonstruktionen mäter 53 och den östra 70 krönmeter. De har utförts med Larssen 603 som säkrats med hammarband (UNP 300) och bakåtförankrats med borrade stag (MAI 76 N). Spontningen komplicerades av besvärliga markförhållanden, som bitvis gjorde det nödvändigt att förstärka konstruktionen med 9 meter långa stålrörspålar (RD 220/12,5) som borrats in i moränen. En annan konsekvens av svårigheterna att driva ned sponten till avsett djup blev att minska schaktdjupet och utföra pålningen för ett av landstöden från en högre nivå.

Pålningen för brons landstöd har utförts med ca 300 betongpålar (SP 3 45a) med anläggningscement och indragen armering på grund av aggressiva jordförhållanden (sulfitjord). Hercules har även utfört spontlådor för fem brostöd ute i älven. Spontningen, inklusive tekniskt avancerat hammarbandsmontage, föregicks av muddring och utfördes från utlagd pontonbro.

Utförandeperiod

Augusti 2019 – februari 2020

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy