Projekt Riksarkivet, Arninge

Riksarkivet, Arninge

I Arninge, strax norr Stockholm, uppför bygg- och fastighetsbolaget Boetten nya lokaler åt det svenska Riksarkivet, som fyller 400 år 2018.

Hercules har utfört grundläggning med ca 1400 betongpålar.

Våren 2018 togs det första spadtaget till utbyggnaden av Riksarkivets filial i Arninge.

Utbyggnaden består av ett hus i tre våningar med 2680 m² kontors och 9930 m² arkiv.

De nya lokalerna ska stå klara i slutet av 2019 och kommer bland annat att inrymma Krigsarkivet som är en enhet inom Riksarkivet. Hercules utför grundläggning med betongpålar på uppdrag av entreprenören Boetten Bygg. Eftersom marken är gammal sjöbotten och grundläggningen konstruerats för en framtida påbyggnad av huset med ytterligare två våningar har pålningen varit omfattande.

På frågan varför Boetten Bygg valde Hercules svarar platschef Michael Noring:

– Vi pratade med två eller tre grundläggningsfirmor och tyckte Hercules verkade bäst eftersom det handlade om att få ner en stor mängd pålar på kort tid. Vi såg att det fanns muskler i bakgrunden och det var avgörande.

Metod

Totalt har Hercules installerat närmare 1400 betongpålar (SP1 samt ett fåtal SP2) med en medellängd av 9 meter och ett litet antal stålpålar där pålkran inte kunnat användas. Betongpålarna har tillverkats vid Hercules fabrik i Västerås och levererats till arbetsplatsen två gånger per dag. Hercules har även dimensionerat pålarna.

Utförandeperiod

maj – augusti 2018

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy