Projekt Stockholm Norvik hamn, Nynäshamn

Stockholm Norvik hamn, Nynäshamn

I Norvik, strax norr om Nynäshamn, byggs Stockholms nya storhamn. Den ska öppnas för trafik 2020. Hercules Trevi Foundations utför grundläggning av den nya hamnen, som upptar en yta om ca 440 000 kvm.

Stockholm Norvik kommer genom sitt läge att kunna ta emot framtiden godsfartyg är för stora för att gå genom skärgården in till Stockholm. På så sätt tryggas varuförsörjningen till den växande huvudstadsregionen för lång tid framåt.

Hercules Trevi Foundations, specialister på jetinjektering, fick förtroendet av byggherren Stockholms Hamnar och entreprenören NCC att förstärka och stabilisera marken och göra den byggbar. Det är ett stort och resurskrävande uppdrag som ställde krav på prekvalificering. Marken där hamnen byggs består till stor del av gamla sprängstensmassor som vilar på tjockt lager av bottenlera. Även inneslutna områden av ren lera förekommer.

Metod

Markförstärkning:
Förstärkningen av mark för hamnterminalen görs med kalkcementpelare (204 000 m) och jetpelare (ca 35 000 m).

Markstabilisering:
Två metoder används för stabiliseringen av mark: överlast och fallviktspackning. Överlast innebär att ytan täcks med ca 200 000 kbm krossat berg som får ligga kvar tills marken satt sig ordentligt. Fallviktspackning innebär att en lyftkran släpper en vikt på 20 ton från ca 20 meter höjd, sex gånger på varje punkt. Totalt är det ca 15 000 punkter som ska kompakteras. Fallviktspackning används inte ofta i Sverige, men är en kostnadseffektiv metod för att packa friktionsjord ner till ca 7 meters djup.

Utförandeperiod

april 2016 – oktober 2017

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy