Projekt T-banedepå, Högdalen

T-banedepå, Högdalen

Byggherre: Region Stockholm
Entreprenör: NCC

När Stockholms tunnelbana expanderar behöver även vagndepåerna byggas ut för att i framtiden kunna ta hand om fler tåg. I Högdalen i södra Stockholm har NCC fått uppdraget att modernisera befintlig depå med nya servicehallar och spår. Hercules Grundläggning utför stödkonstruktioner och pålning.

Metod

För att få plats med nya vagnhallar och spår utvidgas depåområdet så att det i söder gränsar direkt mot Högdalstoppens slänt. För att förhindra att släntmassor kan rasa in i depån har Hercules installerat en permanent stödkonstruktion av borrade stålrörspålar, en så kallad RD-pålvägg. Den är 320 meter lång och har utförts med borrade stålrör (ø 323 mm) som borrats 2-4 meter in i berg. Rören är invändigt förstärkta med H-balk under hammarbandsnivå och låses till varandra med påsvetsade reglar. Konstruktionen är förankrad och säkrad med stångstag (GEWI Plus 57,5) med dubbelt korrosionsskydd samt dubbla hammarbandsbalkar (UPE 30) i tre nivåer.

I depåområdet har Hercules även installerat två parallella spontlinjer av Berliner-typ på varsin sida om ett nyanlagt spår som kommer att vara i drift under hela byggtiden. Sponterna ska inte bara fungera som stöd utan även förhindra att det uppstår rörelser i spåret från omgivande byggverksamhet. De har konstruerats av Hercules teknikavdelning Innovation & Design och är utförda med borrade stålrörspålar i dimensionerna 170/10 och 170/12,5.

I Hercules uppdrag ingår även grundläggning av en vagnhall med cirka 250 borrade stålrörspålar.

Utförandeperiod

maj – november 2021

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy