Projekt Trafikplats Häggvik, Sollentuna

Trafikplats Häggvik, Sollentuna

Trafikplats Häggvik är en entreprenad i det stora infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Hercules utför borrade rörsponter alldeles intill den hårt trafikerade E4:an.

Nya Trafikplats Häggvik ska knyta samman Förbifarten med högtrafikerade vägar som E4:an och Norrortsleden samt befintligt lokalt vägnät. Projektet omfattar byggande av bl a motorvägsbroar, betongtunnlar och nya på- och avfarter. Hercules uppdrag består i att installera sju borrade sponter om ca 165 m i den högtrafikerade miljön. För att undvika trafikstörningar och öka säkerheten har arbetena till stort del utförts kvälls- och nattetid när körfält kan stängas av.

Metod

Totalt användes ca 130 rörpålar av typen RD 222/10. Efter plåtning säkrades konstruktionen med dubbla hammarband. Den övre hammarbandsnivån förankrades med ca 21 meter långa MAI-stag som borrades 4 meter in i berggrunden. Den nedre hammarbandsnivån förankrades med stag som borrades 5 meter in i berggrunden.

Utförandeperiod

Mars 2017 – augusti 2017

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy