Effektiv resursanvändning på flera plan

Vi på Hercules förbrukar framförallt resurser som diesel, oljor, stål, cement och ballast. Hur vi väljer att använda resurserna gör stor skillnad.
Vår geotekniska enhet Innovation & Design optimerar våra konstruktioner kontinuerligt. På så sätt kan vi reducera materialmängden.

Ytterligare ett konkret exempel på vad vi gör är det ständigt pågående arbetet med att optimera tillverkningen för att minska spill och onödig förbrukning i våra pålfabriker. Elen vi köper är självklart märkt med ”Bra miljöval”.

Vill du veta vilken klimatpåverkan din grundläggning ger? Vi redovisar gärna kg CO2-ekvivalenter. Vid behov tar vi fram alternativ med mindre påverkan.

 

Minskat buller

Vi är väl medvetna om att våra metoder kan orsaka en del oväsen och arbetar aktivt för att minska bullret ute på våra arbetsplatser. Det har bland annat resulterat i att vi tänker igenom valet av metoder noga innan vi sätter igång. Läs mer ›

 

Minskad spridning av miljöstörande ämnen

Att minska spridningen av miljöstörande ämnen är en central del i Hercules hållbarhetsarbete. Vi strävar till exempel ständigt efter att minska vårt koldioxidavtryck på olika sätt. För att du ska kunna göra ett bra miljöval har vi tagit fram en byggvarudeklaration med livscykelanalys för betongpålar och övriga metoder. Läs mer ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy