Säkerhet på arbetsplatsen – vår hjärtefråga

De stora och tunga maskinerna som ofta används i verksamheten utgör en säkerhetsrisk för dem som vistas på arbetsplatsen. Vi ser allvarligt på säkerhetsrisker och bedriver sedan länge ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med NCC.

I praktiken innebär det för det första att arbetsmiljö och hälsa är en del av vårt verksamhetssystem. För oss är det en självklarhet att arbeta enligt OHSAS 18001. Vad gäller pålkranar och andra maskiner är vi noga med att följa säkerhetsföreskrifterna. Det är till exempel viktigt för säkerheten på arbetsplatsen att respektera att varje maskin har ett riskområde om 25 meter. En pålkran väger mellan 55-80 ton. Kranens arbetsbädd måste alltid ha tillräcklig bärighet och stabilitet. En väl utförd arbetsyta förbättrar effektiviteten på byggplatsen så att vi kan slå ner pålarna snabbare. Dessutom minskar halkolyckorna.

Tunga lyft är ett återkommande arbetsmoment som alltid måste göras på ett säkert sätt. Ytterligare en säkerhetsrisk som våra medarbetare ibland ställs inför är arbete vid vatten då en rad arbetsmiljökrav tillkommer. Detsamma gäller när vi utför arbeten i närheten av tredje man som ofta kräver särskilda skyddsåtgärder.

Vår arbetsmiljöpolicy

Hercules arbetsmiljöpolicy utgör grunden för arbetsmiljöarbetet. Tanken är att den ska bidra till att skapa en god arbetsmiljö med attraktiva arbetsplatser utifrån varje medarbetares behov och förutsättningar.

Målet med arbetsmiljöarbetet är säkra arbetsplatser där vi ständigt arbetar med att sänka arbetsskadefrekvensen och förebygger arbetsorsakad ohälsa såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att alla medarbetare bidrar till en säker arbetsmiljö genom att följa säkerhetsföreskrifter och omedelbart rapportera eventuella avvikelser. En bra arbetsmiljö är allas ansvar.

Skyddsutrustning
Hjälm med hakrem, skyddsglasögon, skyddsskor och varselkläder obligatoriska på alla NCC-arbetsplatser. Ska du besöka någon av våra arbetsplatser? Då är det viktigt att du pratar med platschefen så att du får rätt utrustning.

 

 

Minskad spridning av miljöstörande ämnen

Att minska spridningen av miljöstörande ämnen är en central del i Hercules hållbarhetsarbete. Vi strävar till exempel ständigt efter att minska vårt koldioxidavtryck på olika sätt. För att du ska kunna göra ett bra miljöval har vi tagit fram en byggvarudeklaration med livscykelanalys för betongpålar och övriga metoder. Läs mer

 

Lednings- och stödprocesser

När vi får frågan om vad våra lednings- och stödprocesser syftar till återkommer vi ofta till ett ord: produktutveckling. Det är nämligen här en stor del av arbetet av våra produkter och tjänster sker. Projektstyrning och ständiga förbättringar löper som en röd tråd genom processerna. Läs mer

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy